Yolo

Yolo

Sort by: Newest posts
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

355 2 0
7
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 3)

1.4K 3 7
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 2)

2.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

4.0K 10 0
35
Avatar

ByteTrack: Multi-object detector hiện đại nhất hiện nay 🐱‍👓

501 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

4.4K 6 0
15
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

3.6K 6 0
21
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

3.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

1.6K 3 4
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

1.4K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

YOLOP - You Only Look Once for Panoptic Driving Perception

405 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

1.4K 1 0
6
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

1.8K 6 6
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

4.3K 4 0
15
Avatar

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

4.2K 3 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.