Yolo

Yolo

Sort by: Newest posts
Avatar

YOLO-NAS: Mô hình phát hiện đối tượng YOLO mới đánh bại YOLOv6 & YOLOv8

3.2K 1 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOF: Lời tạm biệt cho multi-scale features trong Object Detection?

927 0 0
11
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

908 1 0
7
Avatar

Xây Dựng WebApp Đọc Biển Số Xe Sử Dụng YOLOv6 + Tesseract OCR + Streamlit

1.0K 2 0
6
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

2.8K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

1.8K 2 0
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 3)

3.9K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 2)

4.5K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

8.8K 12 0
40
Avatar

ByteTrack: Multi-object detector hiện đại nhất hiện nay 🐱‍👓

2.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

11.0K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

7.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

6.6K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

2.6K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

2.2K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

2.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

YOLOP - You Only Look Once for Panoptic Driving Perception

587 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

2.3K 3 0
11
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

2.6K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

7.1K 5 0
22
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.