Yolo

Yolo

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

79 0 0
5
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 2)

361 0 0
10
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 1)

436 1 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

929 2 4
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

804 3 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong YOLOv5

847 0 0
8
Avatar

YOLOP - You Only Look Once for Panoptic Driving Perception

205 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

YOLOv1 - Ý tưởng chính

801 0 0
3
Avatar

[YOLO series] p2. Build YOLO from scratch

1.2K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

[YOLO series] p1. Lý thuyết YOLO và YOLOv2

2.3K 2 0
12
Avatar

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

2.9K 2 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.