Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

9.5K 13 0
40
Avatar

Keyword Extraction: Giải pháp nhanh cho chọn lọc thông tin

3.5K 3 0
16
Avatar

[Paper Explain] Colonformer: mô hình SOTA thuần việt cho bài toán xử lý ảnh y tế

1.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

GLiT: Neural Architecture Search for Global and Local Image Transformer

594 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Attention trong Seq2seq Model

1.6K 3 1
 • Avatar
20
Avatar

Tất tần tật về Airflow (P1)

15.0K 17 4
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

1.5K 4 0
14
Avatar

Trải nghiệm mệt mỏi khi thử training mô hình trên nhiều node (multi-node training)

1.7K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

[Paper Explain] Object Detection with Transfromer: DETR

1.5K 1 1
 • Avatar
18
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

1.8K 2 0
16
Avatar

SVTR NET - Lời giải hoàn hảo cho bài toán OCR ?

3.3K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Xây dựng workflow với Flyte

685 1 0
13
Avatar

[Paper Explain] Ứng dụng Semi-Supervised cho bài toán về Semantic Segmentation

793 2 0
14
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 2)

2.2K 3 0
16
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 1)

3.4K 4 0
19
Avatar

[Paper Explain] VoVNet - Backbone tiết kiệm điện năng cho Object Detection

1.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

1.8K 2 0
16
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

2.9K 5 0
19
Avatar

Explainable AI - Bạn có hiểu model của bạn không?

2.5K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

[Paper Explain] Deep Learning on a Data Diet: Finding Important Examples Early in Training

317 3 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.