Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1722 49 2.3M
Silver Content Creator
Avatar

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Airflow - Phần 2

484 0 1
  • Avatar
5
Avatar

PySpark với một project Machine Learning nho nhỏ

3.3K 5 0
12
Avatar

Evaluating and Testing models - có vẻ phức tạp hơn bạn nghĩ

493 1 0
4
Avatar

[Paper Explain] Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models (v1)

682 1 0
6
Avatar

Cơ bản về fastai - Thư viện bậc cao cho Pytorch (P1)

625 0 0
5
Avatar

Tối ưu quá trình huấn luyện với tf.data API

213 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Airflow - Phần 1

3.7K 2 0
9
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

1.0K 1 0
8
Avatar

[Paper explained] Non-local Neural Networks

166 0 0
5
Avatar

Cùng thiết lập Multi Node Cluster trong Hadoop 2.x nào!

1.7K 1 0
6
Avatar

Graph execution và Eager execution trong Tensorflow

258 0 0
4
Avatar

Hướng đi nào cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models?

1.5K 8 1
  • Avatar
34
Avatar

Bóc trần hệ thống gợi ý của Twitter - một cú lừa ngày cá tháng tư???

2.7K 17 6
  • Avatar
  • Avatar
77
Avatar

Diffusion Models cơ bản - Phần 1

2.8K 14 2
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Hadoop thì có liên quan gì tới Big Data?

1.3K 1 0
8
Avatar

[Paper Explain] Clustering trong Computer Vision: Hướng đi mới thay thế CNN và Transformer?

914 6 0
20
Avatar

Mean, Median, Variance, Standard Deviation với Python

4.1K 0 0
8
Avatar

Học Data Analysis bắt đầu từ con số 0

513 2 0
11
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part cuối cho Beginners)

493 1 0
9
Avatar

Trải lòng sau khi đọc GPT-4 Technical Report của OpenAI - các bác nên đổi tên công ty đi

4.6K 11 10
  • Avatar
  • Avatar
74
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.