LLM

LLM

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 2)

80 1 1
  • Avatar
7
Avatar

Hướng dẫn xây dựng một trang web InterviewGPT ứng dụng chatgpt cho các bạn sinh viên thực hành phỏng vấn

99 3 0
5
Avatar

[Từ Transformer Đến Language Model] Bài 2: Kiến trúc và phương pháp Generative-Pretraining của GPT model

134 1 0
4
Avatar

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 1)

673 9 2
  • Avatar
  • Avatar
24
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí