Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

5 bước thực hiện AI Proof of Concept (PoC)

543 0 0
1

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

121 0 0
4

Trí tuệ nhân tạo : Từ dự án PoC đến giai đoạn Production

356 3 7
6

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

262 2 4
7

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

858 2 1
9

[CNN] Tạo models ùy chỉnh cho YOLO v3 | Detect custom object with Yolo v3

277 1 0
2

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

4.1K 0 2
16

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

292 2 0
4

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

154 5 0
3

Vọc vạch Machine Learning với p5.js và ml5.js

342 4 3
4

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

168 1 1
2

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

728 9 4
21

Xin Đừng Ngáo AI...

5.8K 9 11
69

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

1.5K 2 0
2

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

612 5 4
10

Tự làm bot dự đoán tỉ giá ngoại hối

626 2 0
6

10 sự thật thú vị về Machine Learning mà bạn nên biết

214 0 0
2

Giới thiệu Principal Component Analysis

591 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

960 2 11
17

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.1K 4 3
8