Beginner

Beginner

Sort by: Newest posts

Python 3.8 có gì mới

487 0 0
2

Cách sử dụng hàm sorted() và sort() của Python 3

237 1 0
3

Cùng bắt đầu học Ruby on Rails

88 2 0
0

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

1.4K 4 5
18

Chia bố cục layout với CSS Grid Layout

585 0 0
2

Sơ lược về Docker - cuốn sổ tay dành cho 100% newbie

1.5K 5 3
9

Quá nhiều thứ để học nhưng lại có quá ít thời gian

1.0K 22 5
31

Giải thích hoạt động của Flexbox thông qua ảnh gif

1.3K 28 11
48

Tensorflow cho người mới bắt đầu

9.8K 0 0
10

Học react trong 5 phút

957 2 1
5

Beginning Machine Learning Series: Roadmap

729 3 0
2