Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

6.1K 5 0
11
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

1.3K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tìm hiểu thuật toán phân cụm Spectral Clustering

7.0K 4 1
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

6.0K 4 0
8
Avatar

Tổng quan Trí tuệ nhân tạo. Phân biệt AI - Machine Learning - Deep Learning

3.9K 3 0
6
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

2.3K 10 0
22
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

719 2 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

3.2K 5 6
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

127 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

1.5K 2 0
12
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

1.5K 5 0
16
Avatar

Scaling vs Normalization

5.6K 7 0
18
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

2.6K 3 0
11
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

1.7K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

20.7K 13 5
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Nhận diện hành động người qua Detectron2 và LSTM

2.1K 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

2.9K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

1.2K 0 0
5
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

4.1K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Machine Learning? Đây là một số điều cần biết

1.2K 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.