Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

5.2K 0 2
16

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

317 2 0
4

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

167 5 0
3

Vọc vạch Machine Learning với p5.js và ml5.js

381 5 3
5

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

191 1 1
2

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

751 9 4
22

Xin Đừng Ngáo AI...

5.9K 9 11
69

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

1.9K 2 0
2

Viết hệ thống nhận diện gương mặt bằng face-api-js

647 5 4
10

Tự làm bot dự đoán tỉ giá ngoại hối

681 2 0
6

10 sự thật thú vị về Machine Learning mà bạn nên biết

230 0 0
2

Giới thiệu Principal Component Analysis

731 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

1.0K 2 11
18

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

1.3K 4 3
11

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

286 1 0
2

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

572 0 0
0

Tách lời khỏi nhạc: công cụ không thể thiếu cho các producer phòng ngủ

1.4K 7 4
23

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

1.2K 4 0
8

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

305 2 0
9

Mười vạn câu hỏi vì sao-Phần 1

184 0 0
4