Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #2 - Linear Regression

391 0 1
 • Avatar
4
Avatar

[AI From Scratch] [Basic ML] #1- K Nearest Neighbor

704 0 0
6
Avatar

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

391 6 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Xây dựng web app cực xịn xò cho project của bạn chỉ với 10 dòng code

3.1K 9 0
21
Avatar

Hành trình AI của một sinh viên tồi

7.3K 25 53
 • Avatar
 • Avatar
102
Avatar

Encoding categorical features in Machine learning

977 3 0
6
Avatar

TF Lite with Android Mobile

1.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

1.5K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

The Bias-Variance Decomposition

2.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

8.3K 18 29
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 4

538 1 0
2
Avatar

TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch

1.4K 4 0
10
Avatar

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

421 2 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 3

393 2 0
1
Avatar

Deploy Heroku with Streamlit in MachineLearning

538 0 4
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

3.8K 2 5
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

1.8K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

1.0K 4 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

1.5K 1 0
-2
Avatar

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

1.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.