#ComputerVision

#ComputerVision

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

241 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Confusion matrix trong Machine Learning?

40 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

2.0K 2 3
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

3.1K 3 5
Avatar

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

472 2 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Thị giác máy tính là gì? Các vấn đề liên quan tới thị giác máy tính

3.7K 0 0
0
Avatar

Computer Vision - Image Processing - Point Processes

1.6K 5 1
  • Avatar
7
Avatar

Computer vision - Image processing - Walk around part

704 4 0
3

#ComputerVision


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.