#ComputerVision

#ComputerVision

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

146 2 0
4
Avatar

[Paper Reading] DIT: SELF-SUPERVISED PRE-TRAINING FOR DOCUMENT IMAGE TRANSFORMER

62 0 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Confusion matrix trong Machine Learning?

33 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1.2K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

2.4K 3 5
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

416 2 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Thị giác máy tính là gì? Các vấn đề liên quan tới thị giác máy tính

2.9K 0 0
-1
Avatar

Computer Vision - Image Processing - Point Processes

1.5K 5 1
  • Avatar
6
Avatar

Computer vision - Image processing - Walk around part

607 4 0
2

#ComputerVision


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.