#ComputerVision

#ComputerVision

Sort by: Newest posts
Avatar

Semantic Segmentation with PyTorch - Bài 2.5: Đánh giá kết quả phân vùng của mô hình UNet

101 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Confusion matrix trong Machine Learning?

8.1K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

4.4K 3 3
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

4.2K 3 6
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

635 3 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Thị giác máy tính là gì? Các vấn đề liên quan tới thị giác máy tính

5.0K 0 0
0
Avatar

Computer Vision - Image Processing - Point Processes

2.1K 5 1
  • Avatar
7
Avatar

Computer vision - Image processing - Walk around part

844 4 0
3

#ComputerVision


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.