Super Resolution

Super Resolution

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Ảnh của bạn đã đẹp nay sẽ còn đẹp hơn với CodeFormer

909 3 2
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

1.0K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

[Paper Explained] Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network

338 2 0
7
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

1.6K 2 0
16
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí