Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

1.0K 6 0
14
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

472 1 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

1.3K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

7 Tips to Help You Get Started With Machine Learning

110 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

775 2 0
12
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

608 4 0
15
Avatar

Scaling vs Normalization

1.8K 4 0
14
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

795 3 0
11
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

928 8 0
15
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

5.9K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Nhận diện hành động người qua Detectron2 và LSTM

818 1 1
 • Avatar
7
Avatar

Confusion Matrix / Ma trận nhầm lẫn / Ma trận lỗi <P1>

6.2K 1 0
5
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

1.2K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Machinelearning ] PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC BẰNG FIGHTNET

647 0 0
4
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

1.4K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Machine Learning? Đây là một số điều cần biết

834 0 0
1
Avatar

[Machinlearning] Nhận diện hành động với Temporal Segment Networks(TSN)

421 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Một số phương pháp khử nhiễu ảnh: Các phương pháp cổ điển

3.3K 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

339 0 1
 • Avatar
6
Avatar

Xây Dựng Mô Hình RepVGG trên TF2

311 0 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.