Probability & Statistics

Probability & Statistics

Sort by: Newest posts
Avatar

Paper reading | NEURAL TOPIC MODEL VIA OPTIMAL TRANSPORT

48 0 0
3
Avatar

Sigmoid dưới góc nhìn xác suất

820 5 0
7
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

8.5K 9 11
  • Avatar
  • Avatar
40
Avatar

Giới thiệu Principal Component Analysis

6.5K 0 0
0
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P2)

7.4K 0 0
2
Avatar

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.3K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

8.9K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Mô hình phân lớp Naive Bayes

12.7K 4 0
2
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P1)

21.9K 0 0
2

Probability & Statistics


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.