Probability & Statistics

Probability & Statistics

Sort by: Newest posts
Avatar

Language Modeling - Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

4.4K 7 9
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

Giới thiệu Principal Component Analysis

2.8K 0 0
0
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P2)

2.1K 0 0
2
Avatar

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

1.2K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

Sơ lược về Maximum Likelihood Estimation

4.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Mô hình phân lớp Naive Bayes

5.8K 3 0
2
Avatar

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P1)

9.1K 0 0
1
Avatar

Bạn có thể giải câu đố con ếch không? △

1.3K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
2

Probability & Statistics


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.