KhaiButDauXuan

KhaiButDauXuan

Sort by: Newest posts
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

929 2 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Pytorch Fundamentals

178 3 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Pinia một thành viên mới trong ecosystem của VueJS

1.2K 3 1
 • Avatar
14
Avatar

Permissions trong Android (Permissions in Android)

115 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 2)

349 0 0
6
Avatar

[C# Căn bản] Kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng số, toán tử

191 0 0
1
Avatar

Đầu năm Nhâm Dần - Code chuẩn PHP cho anh em developer

235 0 0
2
Avatar

Xây dựng Portfolio Đơn Giản Miễn Phí với Python và Streamlit

599 5 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Các thành phần cơ bản tạo nên một cảnh 3D trong Three.js

244 0 0
3
Avatar

Kiến trúc bảo mật của Android (Android Security Architecture)

141 0 0
2
Avatar

Tổng hợp bài viết giới thiệu về Hadoop và Spark thông qua khái niệm cơ bản và thực hành

526 3 0
6
Avatar

Middleware Laravel bạn thực sự đã hiểu nó?

228 0 0
1
Avatar

CDN là gì ? Hướng dẫn tích hợp CDN vào hệ thống với CloudFlare

1.1K 12 8
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Docker và những điều cần biết.

798 11 5
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

ONNX và Tensorflow

412 3 0
9
Avatar

Flutter có gì hay – Phần 1

525 1 0
3
Avatar

[Nodejs thực chiến] Để là chuyên gia npm

1.2K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

804 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Làm thế nào để truncate file name mà vẫn giữ được extension của chúng (Phần 1)

264 0 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Nhật kí làm việc tại nhà (WFH) - 09/2021

353 0 8
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.