Avatar

Pixta Vietnam

https://pixta.vn/

Applied top-notch technologies, PIXTA Inc. provides an platform (https://www.pixtastock.com/) that allows photographers to upload unlimited images to sell while individuals and businesses could buy and edit quickly

20 121 15 17.8K
Avatar

Đơn giản hoá quản lý state với preact-signal

65 0 0
2
Avatar

InstaFlow: Một bước lên mây với Diffusion?

818 2 6
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

INPAINT KHUÔN MẶT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH THAM CHIẾU: KHI KHOA HỌC KẾT HỢP NGHỆ THUẬT

148 0 0
11
Avatar

AWS AppSync là gì?

132 0 0
2
Avatar

Finetuning Stable Diffusion hiệu quả với LoRA

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

705 1 0
11
Avatar

Xử lý ngôn ngữ tiếng Nhật (Japanese Analyzer) trong Elasticsearch

382 3 0
6
Avatar

Zero-shot Object Detection with Detic

1.4K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

2.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tổng quan: Unsupervised domain adaptation for Object detection

488 1 1
 • Avatar
15
Avatar

Tổng quan Super-resolution và các bài toán về Object Detection

814 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tổng quan về Database, SQL và NoSQL

871 2 1
 • Avatar
4
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

485 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Câu chuyện chuyển giao từ CloudSearch sang Elasticsearch

398 5 0
8
Avatar

State Management là gì? 2 điểm cần lưu ý khi sử dụng State Management

417 2 0
6
Avatar

YOLOv3 - tinh chỉnh để trở nên tốt hơn

1.6K 2 0
9
Avatar

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

1.4K 4 0
14
Avatar

Câu chuyện từ bỏ AWS OpsWorks và chuyển sang Amazon EKS

177 0 0
3
Avatar

YOLOv2: Tốt hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

1.0K 3 0
12
Avatar

YOLOv1 - Nhận diện vật thể chỉ ngó 1 lần - Khởi nguồn

2.4K 5 1
 • Avatar
13
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí