Data-Visualization

Data-Visualization

Sort by: Newest posts

10 Best practices for Data Visualization

151 1 0
0

Bạn có thích visualize dữ liệu theo cách cute giống tui hông?

803 3 3
17

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

428 3 0
10

Giới thiệu Visualization data với plotly với tập dataset Titanic

501 1 0
6

Data Visualization: Bằng cách nào có thể kể chuyện bằng dữ liệu

481 2 0
4

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

476 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

724 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

1.3K 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

3.1K 3 3
11

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.7K 7 7
16

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.4K 44 10
68

Data-Visualization