Data-Visualization

Data-Visualization

Sort by: Newest posts

10 Best practices for Data Visualization

123 1 0
0

Bạn có thích visualize dữ liệu theo cách cute giống tui hông?

746 3 3
17

Exploring dữ liệu chỉ một dòng code trong python

349 2 0
9

Giới thiệu Visualization data với plotly với tập dataset Titanic

321 1 0
6

Data Visualization: Bằng cách nào có thể kể chuyện bằng dữ liệu

390 2 0
4

Data visualization trong Machine Learning - Phần 4

355 0 0
0

Data visualization trong Machine Learning - Phần 3

599 0 0
1

Data visualization trong Machine Learning - Phần 2

1.0K 3 1
9

Data visualization trong Machine Learning - Phần 1

2.8K 3 3
10

Data Visualization với thuật toán t-SNE sử dụng Tensorflow Projector

3.3K 7 7
14

Data Analysis - Tại sao nhân viên bỏ việc

3.3K 42 10
66

Data-Visualization