Machine Learning

Machine Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

9.0K 20 14
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

571 1 0
2
Avatar

NLP: Preparing the Text Data(Part I)

448 1 0
2
Avatar

Dùng Javascript để load model Keras.

936 2 1
 • Avatar
2
Avatar

Tò mò về Deep learning ?

1.5K 4 0
9
Avatar

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

382 0 0
8
Avatar

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

45.3K 18 6
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

280 1 0
4
Avatar

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

36.2K 11 39
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

12.0K 20 24
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Tổng quan về Artificial Neural Network

15.7K 2 2
 • Avatar
7
Avatar

Conversation & Chatbot System

307 2 0
3
Avatar

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.6K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Artificial Intelligence driven Mobile Apps

317 0 0
4
Avatar

Machine Learning với Javascript.

3.4K 13 0
26
Avatar

Continue with machine learning - building recommendation system

228 0 0
1
Avatar

Vietnam Mobile Day 2018 trong con mắt một "Newbie"

229 0 0
5
Avatar

Thuật toán tối ưu adam

14.1K 2 0
4
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

785 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.4K 3 1
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.