Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

92 0 0
2
Avatar

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

115 0 0
1
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

892 3 0
9
Avatar

Multiscale template matching

562 0 0
6
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

5.6K 20 21
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

1.7K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

2.4K 1 0
5
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

5.4K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

1.6K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

9.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Corner Detection với OpenCV

4.3K 4 0
11
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

5.3K 5 1
 • Avatar
17
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

8.5K 5 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

18.0K 6 1
 • Avatar
14
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

4.1K 2 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

8.8K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

OpenCV: Face Mask

1.9K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

14.3K 3 0
4
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

30.1K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.7K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.