Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

613 2 0
9
Avatar

Multiscale template matching

451 0 0
6
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

3.9K 16 20
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

980 3 1
  • Avatar
11
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

1.7K 1 0
3
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

4.7K 5 17
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

1.2K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

7.4K 0 0
3
Avatar

Corner Detection với OpenCV

3.5K 3 0
11
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

4.4K 4 0
16
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

7.0K 5 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

15.6K 5 1
  • Avatar
13
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

3.4K 0 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

6.6K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

OpenCV: Face Mask

1.8K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

11.2K 2 0
3
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

26.0K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.5K 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

1.3K 3 0
4
Avatar

iOS — OpenCV and Swift

1.2K 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.