Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

232 2 0
9
Avatar

Multiscale template matching

259 0 0
5
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

2.0K 13 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

449 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

834 1 0
3
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

3.7K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

737 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

3.6K 0 0
2
Avatar

Corner Detection với OpenCV

2.2K 2 0
11
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

2.7K 2 0
16
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

4.1K 3 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

11.2K 4 1
 • Avatar
10
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

2.7K 0 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

3.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

OpenCV: Face Mask

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

5.6K 2 0
2
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

16.7K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.2K 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

1.1K 1 0
3
Avatar

iOS — OpenCV and Swift

816 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.