Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

184 2 0
9
Avatar

Multiscale template matching

109 0 0
5
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

1.3K 12 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

286 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

643 1 0
3
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

3.3K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

589 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

2.6K 0 0
1
Avatar

Corner Detection với OpenCV

1.7K 2 0
11
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

2.1K 2 0
16
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

3.2K 3 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

8.9K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

2.3K 0 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

2.8K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

OpenCV: Face Mask

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

4.5K 2 0
2
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

14.5K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.1K 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

970 1 0
3
Avatar

iOS — OpenCV and Swift

696 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.