Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Giải captcha của web VietcomBank

277 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

351 2 0
9
Avatar

Multiscale template matching

371 0 0
5
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

3.0K 15 19
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

707 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

1.3K 1 0
3
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

4.3K 5 17
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

1.1K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

5.5K 0 0
2
Avatar

Corner Detection với OpenCV

3.0K 2 0
11
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

3.6K 3 0
16
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

5.6K 3 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

13.8K 4 1
 • Avatar
11
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

3.1K 0 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

5.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

OpenCV: Face Mask

1.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

8.5K 2 0
3
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

20.8K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.4K 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

1.2K 2 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.