Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

1.4K 3 9
17

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

169 0 1
2

Tuần 5: Gradient and edge.

294 0 0
2

Corner Detection với OpenCV

252 0 0
6

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

259 0 0
7

[Part1] Edge Detection với Opencv

387 0 0
6

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

1.8K 0 1
6

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

852 0 0
2

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

598 0 1
3

OpenCV: Face Mask

564 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

1.6K 1 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

4.6K 0 0
5

OpenCV: Watermarking image

371 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

520 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

192 2 0
1

OpenCV: It's about face

159 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

826 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

506 0 4
12

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

3.7K 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

1.1K 1 0
1