Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

41 1 1
7

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

151 1 0
3

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

2.0K 3 11
19

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

273 0 1
2

Tuần 5: Gradient and edge.

943 0 0
1

Corner Detection với OpenCV

731 0 0
6

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

779 1 0
10

[Part1] Edge Detection với Opencv

1.2K 1 0
7

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

4.4K 0 1
6

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

1.5K 0 0
2

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

1.2K 0 2
4

OpenCV: Face Mask

796 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

2.4K 2 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

7.3K 0 1
5

OpenCV: Watermarking image

672 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

656 1 0
3

iOS — OpenCV and Swift

353 2 0
1

OpenCV: It's about face

194 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

1.0K 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

715 0 4
12