Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Tuần 5: Gradient and edge.

102 0 0
2

Corner Detection với OpenCV

124 0 0
6

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

119 0 0
6

[Part1] Edge Detection với Opencv

154 0 0
5

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

869 0 0
5

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

535 0 0
2

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

322 0 1
3

OpenCV: Face Mask

462 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

1.1K 1 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

3.5K 0 0
4

OpenCV: Watermarking image

287 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

363 0 0
3

iOS — OpenCV and Swift

139 2 0
1

OpenCV: It's about face

138 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

581 1 0
3

Draw to your screen - Chơi QuickDraw bằng "đũa thần" với Object Tracking - OpenCV

464 0 4
12

Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John

3.0K 0 0
2

Hướng dẫn cài đặt opencv trong lập trình java

961 1 0
1

OpenCV With Python Part 16 ( MOG Background Reduction And Subtractor )

678 2 7
2

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

651 1 0
3