Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

793 9 19
25

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

105 1 1
7

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

328 1 0
3

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

2.4K 3 12
21

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

383 0 1
2

Tuần 5: Gradient and edge.

1.3K 0 0
1

Corner Detection với OpenCV

1.0K 0 0
8

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

1.1K 1 0
13

[Part1] Edge Detection với Opencv

1.7K 1 0
9

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

5.4K 3 1
9

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

1.7K 0 0
1

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

1.7K 1 2
5

OpenCV: Face Mask

930 3 2
3

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

3.1K 2 0
2

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

9.4K 0 1
5

OpenCV: Watermarking image

899 0 0
3

Hướng dẫn tạo ra ứng dụng tương tự FaceRig với Unity

764 1 0
3

iOS — OpenCV and Swift

497 2 0
1

OpenCV: It's about face

207 0 0
2

Sudoku solver with Open CV

1.1K 1 0
3