Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

525 1 0
2
Avatar

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

234 0 0
1
Avatar

Arithmetic Operations on Images with OpenCV

1.1K 3 0
9
Avatar

Multiscale template matching

675 0 0
6
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

6.9K 21 21
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

2.4K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

3.1K 1 0
5
Avatar

Chấm điểm đề thi trắc nghiệm quốc gia bằng OpenCV

6.7K 5 19
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Phát hiện mã vạch trong ảnh bằng cách sử dụng OpenCV

2.1K 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Tuần 5: Gradient and edge.

12.6K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Corner Detection với OpenCV

5.0K 4 0
13
Avatar

[Part 2] Edge Detection với OpenCV

6.1K 5 1
 • Avatar
17
Avatar

[Part1] Edge Detection với Opencv

10.0K 5 0
12
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

20.3K 7 1
 • Avatar
14
Avatar

OpenCV With Python Part 16 ( Haar Cascade Object Detection Face )

4.8K 2 0
1
Avatar

Tuần 2: Phép toán với điểm - Điểu chỉnh độ tương phản

10.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

OpenCV: Face Mask

2.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Làm quen với OpenCV: Đọc, hiển thị và lưu ảnh

17.3K 3 0
3
Avatar

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

35.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

OpenCV: Watermarking image

1.7K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.