Hải Hà

@HaiHaChan

Report

Tìm hiểu về phương pháp mô tả đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients)

44 0 9
4

Docker: Kể từ đó họa mi không lo cài lại ubuntu nữa =))

3.9K 20 21
32

Laravel Mail: Học tỏ tình phong cách Dev

461 7 28
14

Làm sao để tìm thấy "gấu" nhờ fulltext-search???

401 7 28
18

Laravel: Eloquent Relationship là cái qq gì vậy???

252 2 5
7

Task Scheduling và bài toán "sự lười của các developers"

423 6 3
9

Bạn có muốn hẹn hò cùng js?

525 3 6
6

Git - Yêu lại từ đầu

796 9 2
9

Atlas - cách giữ chân hơn 200 triệu khách hàng của Baidu

162 5 2
4