Coding

Coding

Sort by: Newest posts

Làm thế nào lập trình ít bug và hiệu quả

417 2 1
1

Nghệ thuật coding: NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ COMMENT

190 0 0
4

[Translate sách The Art of Game Design] Chương 1: Ở trên đời có một người gọi là Game Designer

267 3 2
6

Làm sao để fix bug hiệu quả ? - Phần mở đầu

568 7 2
12

Dò lỗi memory leak của RecyclerView đơn giản với LeakCanary

275 8 0
10

Tổng quan về mô hình MVC

582 1 0
2

Một số hàm xử lý file và folder trong PHP

559 0 1
1

Cách viết README chất!

3.3K 2 0
6

Sử dụng docker-compose để cài đặt môi trường Web Dev

1.5K 5 1
3

Từ khoá "reified" trong Kotlin lợi hại ra sao ?

815 9 1
16

Tạo một video background đơn giản cho website

1.0K 4 0
6

Cách xây dựng một mạng Nơ-ron đơn giản chỉ bằng Python

2.7K 5 2
6

Một vài tips giúp developer hạng lông, hạng ruồi nâng cao khả năng

723 2 0
4

Làm sao để nâng cao khả năng code?

1.7K 6 1
6

MỘT SỐ TRANG WEB HỌC LẬP TRÌNH KHÁ HAY.

375 4 0
2

Giải thuật gióng hàng Needleman-Wunsch.

615 0 0
2

Bạn muốn những khóa học miễn phí về coding tuyệt vời? Hãy đăng ký các kênh YouTube này

208 3 0
2

Sự liên hệ công việc Video editor và công việc Lập trình

177 0 0
2

6 chức năng dễ gây nhầm lẫn của Ruby

185 0 0
0

Code reviews - how to make it awesome part 1

401 2 0
3