Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MÔ HÌNH TRONG BÀI TOÁN SPEECH TO TEXT (S2T)

820 0 0
4
Avatar

XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH

3.1K 4 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

1.1K 7 6
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình Text-To-Speech (P1)

435 0 3
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

6.0K 8 4
Avatar

Language Model là chi rứa?

2.3K 0 1
  • Avatar
8
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

1.9K 0 0
2
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

5.5K 0 0
5
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

8.4K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

3.3K 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

710 2 0
1
Avatar

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

528 0 0
0
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

748 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.4K 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

15.2K 5 9

Speech Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.