Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts

Language Model là chi rứa?

54 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

61 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

148 0 0
1

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

454 0 0
1

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

231 0 0
3

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

113 1 0
1

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

256 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

470 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.0K 2 0
6

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

6.6K 6 5
10

Speech Recognition