Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

2.0K 5 3
13

Language Model là chi rứa?

824 0 0
2

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

820 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

1.7K 0 0
2

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

3.5K 0 2
5

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

1.0K 0 0
3

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

359 2 0
1

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

368 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

605 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.2K 2 1
6

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

9.9K 6 9
12

Speech Recognition