Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MÔ HÌNH TRONG BÀI TOÁN SPEECH TO TEXT (S2T)

2.1K 0 0
4
Avatar

XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH

9.2K 4 0
8
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

2.5K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình Text-To-Speech (P1)

1.3K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

7.7K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Language Model là chi rứa?

3.7K 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

2.6K 0 0
2
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

7.4K 2 0
5
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

11.0K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

4.0K 1 0
2
Avatar

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

904 2 0
1
Avatar

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

628 0 0
0
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

796 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.5K 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

17.0K 5 9
 • Avatar
 • Avatar
15

Speech Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.