Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

9 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

59 0 0
1

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

101 0 0
1

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

175 0 0
2

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

86 1 0
1

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

238 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

431 1 0
7

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.0K 2 0
6

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

6.0K 5 5
9

Speech Recognition