Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts

Language Model là chi rứa?

127 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

157 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

303 0 0
1

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

797 0 0
1

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

281 0 0
3

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

131 1 0
1

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

264 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

485 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.0K 2 0
6

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

7.0K 6 6
10

Speech Recognition