Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

1.5K 5 3
11

Language Model là chi rứa?

593 0 0
2

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

644 0 0
0

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

1.3K 0 0
1

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

2.8K 0 2
3

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

779 0 0
3

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

296 2 0
1

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

343 0 0
0

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

570 2 0
8

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.1K 2 1
6

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

9.0K 6 8
12

Speech Recognition