Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

CÁC MÔ HÌNH TRONG BÀI TOÁN SPEECH TO TEXT (S2T)

261 0 0
2
Avatar

XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH

1.1K 4 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Automatic Speech Recognition

432 5 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình Text-To-Speech (P1)

125 0 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

5.1K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Language Model là chi rứa?

1.9K 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

1.6K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

4.7K 0 0
4
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

7.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

2.8K 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

628 2 0
1
Avatar

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

493 0 0
0
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

733 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.3K 2 1
 • Avatar
6
Avatar

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

14.2K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
13

Speech Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.