Speech Recognition

Speech Recognition

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiến thức nền tảng xử lý tiếng nói - Speech Processing

3.6K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Language Model là chi rứa?

1.4K 0 0
7
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 2)

1.2K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về Connectionist Temporal Classification (CTC) (Phần 1)

3.1K 0 0
4
Avatar

Sơ lược về Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs)

5.8K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

2.1K 0 0
3
Avatar

Hướng dẫn áp dụng Speech Recognition cho ứng dụng iOS

521 2 0
1
Avatar

Continue with Machine Learning - Noise Detection (Classification)

436 0 0
0
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things - Part 2

687 2 0
8
Avatar

Ứng dụng nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong Internet of Things

1.3K 2 1
 • Avatar
6
Avatar

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

12.6K 6 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13

Speech Recognition


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.