Transfer Learning

Transfer Learning

Sort by: Newest posts
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

2.4K 11 0
22
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

6.0K 7 10
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

5.7K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

1.2K 11 6
  • Avatar
  • Avatar
26

Transfer Learning


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.