gan

gan

Sort by: Newest posts

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

46 0 0
9

Tìm hiểu về Latent Space

275 0 0
5

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

737 2 2
9

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

730 1 6
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.7K 0 1
7

Bài 1: Mạng GAN - mang đem lại sự sáng tạo cho trí tuệ nhân tạo!

1.8K 2 0
2

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

1.6K 4 0
8