DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 6 - Volume: gắn disk storage vào container

23 0 0
1
Avatar

Xây dựng cụm Kubernetes High Availability với K3S và K3D

171 0 0
5
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 5 - Deployment: cập nhật ứng dụng bằng Deployment

144 1 0
2
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 4 - Services: expose traffic cho pod

265 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Docker: Deploy Nginx, Let's Encrypt web service có SSL đơn giản nhất

80 2 0
1
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 3 - ReplicationControllers and other controller

154 0 0
2
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 2 - Kubernetes Pod: thành phần để chạy container

285 1 0
1
Avatar

[Kubernetes Series] - Bài 1 - Kubernetes là gì?

1.0K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

766 4 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Để học AWS thì phải bắt đầu từ đâu ?

1.5K 20 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Tìm hiểu DevOps và một số kiến thức cơ bản khi mới bắt đầu

73 0 0
2
Avatar

Tất cả những điều cần biết về Microservices

859 4 0
3
Avatar

Một số services cơ bản nhất khi tiếp cận AWS

456 3 0
12
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P2)

281 0 0
1
Avatar

gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices

1.8K 7 0
9
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

339 1 0
8
Avatar

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết

1.8K 16 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[CI/CD-P1] Install Jenkins with Docker

133 1 1
 • Avatar
3
Avatar

Tương tác với Kubernetes sử dụng Golang (P1)

400 0 0
3
Avatar

Các phương pháp bảo mật trong CI/CD Pipeline

330 2 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.