DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Cùng tìm hiểu về DevOps

57 0 0
1

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

142 3 2
9

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

301 4 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

894 0 0
7

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.0K 7 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

934 0 0
2

CI/CD Pipeline

174 0 0
1

Kubernetes là gì ?

136 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

67 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

111 0 0
1

DevOps (ngày 6 - Metric Filters )

27 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

118 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 4)

92 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 3)

376 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 2)

407 1 5
4

100 ngày học DevOps (ngày 1)

812 5 5
1

Kubernetes Architecture

139 0 1
0

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

941 6 9
8

Docker – Config Docker Trên WordPress

202 0 6
1

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất

1.0K 1 3
13