DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Automation Setup Service Provider với Terraform

13 0 0
0

Automated testing for Terraform

24 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

508 7 1
8

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.0K 10 0
7

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

2.3K 10 2
10

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

996 6 0
4

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

185 1 0
4

Cùng tìm hiểu về DevOps

100 0 0
1

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

647 3 2
9

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

438 5 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.0K 1 0
8

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.0K 7 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

974 0 0
2

CI/CD Pipeline

321 0 0
1

Kubernetes là gì ?

146 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

74 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

120 0 0
1

DevOps (ngày 6 - Metric Filters )

32 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

123 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 4)

98 0 0
-1