DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Lưu trữ mã nguồn và quản lý phiên bản với Bitbucket

247 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

KubeVPN công cụ giúp debug trên môi trường Kubernetes nhanh chóng và hiệu quả hơn

143 0 0
1
Avatar

Lỗi bảo mật khi làm CI/CD trên AWS mà các bạn không để ý

1.1K 5 0
21
Avatar

Redis mất dữ liệu khi restart

1.5K 4 6
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Một số lựa chọn để cài đặt Kubernetes

532 1 0
2
Avatar

Chiến lược triển khai ứng dụng Canary không hề khó với Argo Rollout

342 2 0
3
Avatar

CI/CD - GitHub Actions và các kiến thức cơ bản

1.5K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Argo-CD hiểu biết cơ bản

820 1 4
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

12 bước cần làm khi chọn mua laptop cũ cho dev và sinh viên IT

81 2 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 4 )

205 1 0
2
Avatar

Robusta nhưng không phải là coffee, Robusta này giúp bạn giám sát Kubernetes

208 1 0
3
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 3 )

154 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 2)

126 0 0
1
Avatar

Quản lý lưu trữ hiệu quả trong Kubernetes (Phần 1)

371 1 0
1
Avatar

Cách xin khoảng $5k credit từ AWS cho doanh nghiệp

906 1 0
22
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 19 - Tự động hóa các tác vụ với các tập lệnh bash

Mayfest2023 DevOps
315 0 1
  • Avatar
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 18 - SSH & máy chủ web (LAMP)

Mayfest2023 DevOps
111 1 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 17 - Text Editors - nano vs vim

Mayfest2023 DevOps
88 0 0
1
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 16 - Quản lý Hệ thống Linux, Hệ thống Tệp & Lưu trữ

Mayfest2023 DevOps
76 0 0
2
Avatar

90 ngày DevOps - Ngày 15 - Các lệnh Linux cho DevOps (thực tế là tất cả mọi người)

Mayfest2023 DevOps
216 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.