DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

1.3K 8 1
6

Tầm quan trọng của môi trường staging

145 1 0
2

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

125 1 1
1

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 2: Configure

261 2 0
3

Automation Setup Service Provider với Terraform

58 0 0
0

Automated testing for Terraform

91 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

642 9 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.1K 11 0
7

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

2.8K 11 2
10

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

1.2K 8 0
5

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

349 2 0
4

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

977 7 2
12

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

724 6 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.2K 2 0
8

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.1K 7 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

1.2K 0 0
3

CI/CD Pipeline

1.0K 0 0
1

Kubernetes là gì ?

196 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

88 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

152 0 0
1