DevOps

Deploy docker app lên VPS hosting

84 1 0
8

Ansible Fundamentals - Playbooks 101

Ansible Fundamentals - Ad-hoc Commands

How To Adopt DevOps in your Organization

20 0 0
0

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

493 1 0
5

Jenkins Pipeline for beginners

591 7 0
5

Nhật ký học CI/ CD bắt đầu từ Drone.io

Testing Strategies in Microservices Architecture

46 1 0
0

Deploying .NET Application on Docker & Kubernetes

90 3 0
1

Top 10 Things To Know in DevOps

171 2 0
2

DevOps cho doanh nghiệp

114 1 0
0

DevOps là gì ? Phần cuối

199 1 0
0

DevOps là gì ? Phần II

DevOps là gì ? Phần I

897 4 0
0

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

183 0 0
1

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

361 12 0
12

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

485 13 0
13

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P1)

1408 16 0
11

Sử dụng Docker (và cả Docker Compose) cho dự án Django