DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

976 7 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

877 0 0
2

CI/CD Pipeline

76 0 0
1

Kubernetes là gì ?

120 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

61 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

97 0 0
1

DevOps (ngày 6 - Metric Filters )

24 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

110 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 4)

80 0 0
-1

100 ngày học DevOps (ngày 3)

354 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 2)

393 1 5
4

100 ngày học DevOps (ngày 1)

771 5 5
1

Kubernetes Architecture

134 0 1
0

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

896 6 9
8

Docker – Config Docker Trên WordPress

179 0 6
1

StackOverflow công bố báo cáo khảo sát Lập trình viên 2019: Python là ngôn ngữ phát triển nhất

1.0K 1 3
13

Từ phát triển tới triển khai phần 2: Frontend, VueJS, SPA - SSR

278 4 0
3

Linux: Processes

126 0 0
2

10+ DevOps automation tools

265 1 0
2

DevOps: Breaking the Development-Operations barrier

85 1 0
1