DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Bánh bao as code

183 1 1
3

Chuyện con cá, joker và vulnerabilities

279 2 0
8

Một câu hỏi ngày xưa

369 2 3
11

Một con vịt đi vào quán bar

908 6 8
14

Integration Test - Chuyện kết hợp

163 2 4
6

Bạn có quá nhiều sự lựa chọn

497 5 4
14

Chuyện đó không dễ lắm

864 2 5
16

Không có gì là miễn phí cả

703 2 12
8

In calculus, love also means zero.

356 1 0
1

Chuyện thay đổi

244 1 4
5

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.2K 8 4
12

Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

238 1 0
2

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

2.2K 15 3
28

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

1.4K 5 1
7

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

1.0K 3 2
6

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

928 2 0
4

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

214 2 0
2

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

201 0 1
3

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

743 2 0
6

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

328 1 0
6