DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

89 1 1
1

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 2: Configure

125 1 0
1

Automation Setup Service Provider với Terraform

35 0 0
0

Automated testing for Terraform

42 0 0
0

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

585 8 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.1K 11 0
7

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

2.4K 10 2
9

Làm sao để trở thành một DevOps Engineer? | Con đường DevOps (part 1)

1.0K 6 0
4

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

238 2 0
4

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

750 4 2
10

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

506 6 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.1K 2 0
8

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.0K 6 0
12

AWS vs Azure — So sánh 2 nền tảng điện toán đám mây tốt nhất hiện nay

1.0K 0 0
2

CI/CD Pipeline

450 0 0
1

Kubernetes là gì ?

157 0 0
2

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

78 0 0
1

DevOps (ngày 7) – AWS S3 Event

126 0 0
1

DevOps (ngày 6 - Metric Filters )

35 0 0
0

100 ngày học DevOps (ngày 5) - Tích hợp Notification Slack

128 0 0
-1