DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Không có gì là miễn phí cả

600 2 12
6

In calculus, love also means zero.

314 1 0
1

Chuyện thay đổi

202 0 4
4

Đề thi interview DevOps ở Châu Âu

3.0K 7 4
11

Pet vs Cattle - Thú cưng và gia súc

230 1 0
2

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

2.0K 12 3
27

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

1.3K 5 1
7

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

1.0K 3 2
6

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

880 2 0
4

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

203 2 0
2

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

169 0 1
3

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

592 2 0
4

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

268 1 0
6

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.7K 35 7
78

Docker tips&tricks: Làm thế nào để tối ưu hóa kích thước của một Docker Image?

336 4 0
6

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

244 2 0
4

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

2.9K 10 3
15

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

761 2 0
10

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

211 1 1
6

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

875 1 7
10