DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

371 5 1
12

Kubernetes - Học cách sử dụng Kubernetes Namespace cơ bản

119 3 0
6

[Kubernetes] Kubectl và các command cơ bản

121 3 2
6

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

150 1 0
3

Kubernetes - Sử dụng Pod Priority và Preemption

180 1 0
1

Site Reliability Engineer - SRE: SLI, SLA và SLO

112 0 0
2

Github Actions Tutorials: Setup Docker Hub + Github Workflow CI/CD Pipeline (Hướng dẫn từng bước)

390 2 0
3

Kubernetes - Xác định các giá trị Requests và Limits resources cho containers

226 1 0
6

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

2.3K 28 7
65

Docker tips&tricks: Làm thế nào để tối ưu hóa kích thước của một Docker Image?

280 3 0
6

Thực hành deploy nginx với kubernetes trên portainer khi bạn không có server ?

204 2 0
4

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

2.6K 7 3
13

DevOps (Phần 1) - DevOps là gì? Văn hóa? Hay một chức danh công việc?

630 2 0
10

Làm thế nào để xác định biến môi trường cho container trong Kubernetes?

185 1 1
6

K3s là gì? Cài đặt một cụm Kubernetes cluster với K3s

716 1 7
9

Gitlab-CI auto deploy with AWS EKS and ECR

694 0 0
4

Sự phát triển của vai trò của QA trong mô hình kiểm thử hiện đại

79 0 0
0

Lộ trình trở thành DevOps năm 2020

1.9K 8 1
6

Tầm quan trọng của môi trường staging

721 3 0
4

Top 10 lý do để trở thành DevOps| Con đường DevOps (part 2)

213 1 1
1