+12

Khoá học WanDB: Chương 1 - Giới thiệu về MLOps và WanDB

Khoá học WanDB là một trong những khoá học nằm trong chuỗi các khoá học miễn phí của Sun* AI Research chia sẻ về các chủ đề nhỏ trong lĩnh vực AI. Khoá học này cung cấp các ví dụ cơ bản về WanDB cũng như cách thức sử dụng dịch vụ này để tăng cường hiệu suất của quá trình quản lý thí nghiệm.

#wandb #AI #MLOps #course


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.