+8

Khoá học WanDB: Chương 2 - Theo dõi thí nghiệm với WanDB

Khoá học WanDB là một trong những khoá học nằm trong chuỗi các khoá học miễn phí của Sun* AI Research chia sẻ về các chủ đề nhỏ trong lĩnh vực AI. Khoá học này cung cấp các ví dụ cơ bản về WanDB cũng như cách thức sử dụng dịch vụ này để tăng cường hiệu suất của quá trình quản lý thí nghiệm.

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với WanDB, cũng như cách thức tích hợp phần mã bổ trợ của dịch vụ này vào quá trình thí nghiệm.

Nội dung bài học:

  • 00:00 Giới thiệu tổng quan
  • 00:40 Giới thiệu về WanDB
  • 02:06 Log thông tin thí nghiệm với WanDB
  • 07:50 Artifact trong WanDB
  • 17:33 Các chức năng bổ sung cho quá trình log thí nghiệm

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.