Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

1.9K 2 1
2

OpenCV With Python Part 4

2.2K 1 1
0

Facial Recognition System: Face Alignment

1.7K 0 3
0

OpenCV With Python Part 3

2.8K 2 0
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

827 0 0
0

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

4.5K 8 4
11

OpenCV With Python Part 2

7.1K 6 1
6

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

782 1 0
1

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

3.2K 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

1.8K 1 0
0

OpenCV nhận dạng face Recognition

15.0K 2 3
1

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

3.4K 0 1
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

1.0K 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

4.2K 3 2
0

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

573 1 0
1

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

488 1 0
0

using openCv part 2

390 3 0
0

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

10.7K 1 0
0