Open CV

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

62 1 0
2

OpenCV With Python Part 4

954 1 1
0

Facial Recognition System: Face Alignment

1.0K 0 3
0

OpenCV With Python Part 3

1.1K 2 0
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

597 0 0
0

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

2.1K 7 4
8

OpenCV With Python Part 2

2.6K 4 1
2

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

490 0 0
1

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

1.9K 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

1.2K 1 0
0

OpenCV nhận dạng face Recognition

8.8K 1 2
1

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

2.2K 0 1
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

629 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

2.4K 3 2
0

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

347 1 0
1

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

320 1 0
0

using openCv part 2

218 3 0
0

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

6.9K 0 0
0