Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

616 4 1
 • Avatar
17
Avatar

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

501 0 0
2
Avatar

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

3.1K 3 1
 • Avatar
2
Avatar

OpenCV With Python Part 4

2.6K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Facial Recognition System: Face Alignment

2.0K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

OpenCV With Python Part 3

3.5K 2 0
0
Avatar

Let's Build Facial Recognition System - part 1

891 0 0
0
Avatar

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

5.6K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

OpenCV With Python Part 2

9.2K 7 1
 • Avatar
8
Avatar

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

903 1 0
0
Avatar

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

3.7K 1 0
0
Avatar

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

2.2K 1 0
0
Avatar

OpenCV nhận dạng face Recognition

17.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

4.3K 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

1.2K 0 0
0
Avatar

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

4.9K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

637 1 0
1
Avatar

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

544 1 0
0
Avatar

using openCv part 2

450 3 0
0
Avatar

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

13.4K 1 1
 • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.