Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

2.1K 4 1
 • Avatar
17
Avatar

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

929 0 0
2
Avatar

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

3.8K 3 1
 • Avatar
2
Avatar

OpenCV With Python Part 4

2.9K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Facial Recognition System: Face Alignment

2.2K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

OpenCV With Python Part 3

3.8K 2 0
1
Avatar

Let's Build Facial Recognition System - part 1

950 0 0
0
Avatar

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

6.2K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

OpenCV With Python Part 2

10.8K 7 1
 • Avatar
8
Avatar

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

1.0K 1 0
0
Avatar

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

3.9K 1 0
0
Avatar

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

2.5K 1 0
-1
Avatar

OpenCV nhận dạng face Recognition

18.1K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

5.1K 0 1
 • Avatar
0
Avatar

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

1.4K 0 0
0
Avatar

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

5.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

685 1 0
1
Avatar

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

564 1 0
0
Avatar

using openCv part 2

478 3 0
0
Avatar

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

15.5K 1 1
 • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.