Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

119 0 0
2

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

2.3K 2 1
2

OpenCV With Python Part 4

2.3K 1 1
0

Facial Recognition System: Face Alignment

1.8K 0 3
0

OpenCV With Python Part 3

3.0K 2 0
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

836 0 0
0

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

4.8K 8 4
11

OpenCV With Python Part 2

7.5K 6 1
7

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

800 1 0
1

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

3.3K 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

2.0K 1 0
0

OpenCV nhận dạng face Recognition

15.4K 2 3
1

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

3.5K 0 1
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

1.1K 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

4.3K 3 2
0

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

586 1 0
1

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

506 1 0
0

using openCv part 2

401 3 0
0

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

11.2K 1 0
0