Open CV

Open CV

Sort by: Newest posts

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

1.0K 1 1
2

OpenCV With Python Part 4

1.8K 1 1
0

Facial Recognition System: Face Alignment

1.5K 0 3
0

OpenCV With Python Part 3

2.2K 2 0
0

Let's Build Facial Recognition System - part 1

734 0 0
0

Xây dựng hệ thống tự động chấm bài thi trắc nghiệm với OpenCV - Phần 1

3.6K 7 4
10

OpenCV With Python Part 2

5.3K 4 1
5

Android: Ứng dụng Augmented reality (AR) hiển thị đối tượng 3D

682 0 0
1

Cài đặt và ví dụ minh họa sử dụng OpenCV trong android

2.8K 0 0
0

Phân đoạn hình ảnh trong OpenCV

1.5K 1 0
0

OpenCV nhận dạng face Recognition

13.1K 1 2
1

Ứng dụng xử lý ảnh trong thực thế với thư viện OpenCV C/C++(Các phép toán hình thái học trong ảnh)

3.0K 0 1
0

Opencv image processing phần 1: Lý thuyết nắn ảnh với phương pháp morphing.

904 0 0
0

OpenCV part4 : Nhận dạng chữ (Optical Character Recognition)

3.6K 3 2
0

OpenCV part3: Sử dụng openCV tạo thực tế ảo trên android (Make An Augmented Reality for Android with openCV)

492 1 0
1

Xử lý ảnh dễ dàng trong swift (Phần 2)

432 1 0
0

using openCv part 2

325 3 0
0

Open CV xử lý ảnh bài 1 xử lý màu, chuyển hệ màu

9.3K 0 0
0