Happ New Year 2021

Xây dựng giao diện Android với FlexBox

962 5 0
7

So sánh các nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở Elasticsearch, SOLR và SPHINX

1.1K 9 1
6

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

4.7K 7 2
9

Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

1.1K 8 13
17

JavaScript: Iterator và Generator

340 0 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

4.0K 1 0
13

Mobile First trong Web Responsive Design

1.1K 6 3
11

Học cách Twitter ngăn người dùng View Page Source (How Twitter prevents user from View Page Source)

6.9K 49 32
88

Giới thiệu công cụ VisBug, chính chủ Google làm ra giúp cuộc đời FrontEnd Designer của bạn bớt khổ cực (cập nhật v1.1)

7.5K 59 18
69

Luận về password hashing

3.2K 14 13
20

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

933 5 1
18

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.4K 2 3
7

3 hiểu lầm của ActiveRecord làm chậm Rails: Count, Where and Present

360 2 0
10

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

6.9K 18 6
31

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

5.1K 12 5
31

CORS

3.8K 22 1
17

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

5.0K 9 4
31

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.2K 32 22
77

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

1.7K 7 7
25

Using Capybara with RSpec live testing in a browser

238 2 1
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.