Nguyen Anh Tien

@vigov5

Tự thiết lập private blockchain dựa trên nền tảng Ethereum

2393 24 35
25

Elixir và Unicode, Phần 2: Làm việc với Unicode Strings

190 5 1
5

Elixir và Unicode, Phần 1: Unicode và UTF-8 là gì ?

665 9 2
6

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

184 5 1
6

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

1985 22 1
13

[Slide only] Functional Programming with Elixir

94 0 0
2

[Write-up] Framgia CTF - Beyond Human (2016/06/17)

803 8 0
4

Cracking A Captcha For Fun (The Dumb Way)

542 10 2
11

Internet Is Dangerous: A Weird Email

541 26 14
43

[Write-up] Framgia CTF - The Haunted Elevator (2016/01/09)

659 2 2
3

Create HTML5 game with Phaser : Sushi Me

361 4 4
2

19 Bí Kíp Bạn Có Thể Dùng Khi Phạm Sai Lầm Với Git

8920 75 6
43

Viết Code JavaScript chỉ dùng Toàn các kí hiệu ?

1599 24 4
7

Naming - Cách đặt tên

647 8 0
6

The best keyboard ?

787 5 3
5

[Write-up] Framgia CTF - The Final Countdown (2015/08/01)

1007 5 0
7

What is Fabric ?

286 0 0
0

Phát triển game với Pygame – Part 3: Va chạm và chuyển động

905 1 1
2

Sử dụng React để gọi đến Cross Domain Server

1336 2 0
1

[Write-up] Framgia CTF - The Decisions Day (2015/04/11)

612 4 3
0