Nguyen Anh Tien

@vigov5

Report

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

116 2 6
13

Misc notes of frequently used commands

61 4 2
7

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

244 2 0
12

Tự thiết lập private blockchain dựa trên nền tảng Ethereum

3.3K 26 37
25

Elixir và Unicode, Phần 2: Làm việc với Unicode Strings

229 5 1
5

Elixir và Unicode, Phần 1: Unicode và UTF-8 là gì ?

981 12 2
8

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

190 5 1
6

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

2.5K 25 1
14

[Slide only] Functional Programming with Elixir

96 0 0
2

[Write-up] Framgia CTF - Beyond Human (2016/06/17)

852 8 0
4

Cracking A Captcha For Fun (The Dumb Way)

655 10 2
13

Internet Is Dangerous: A Weird Email

576 26 14
43

[Write-up] Framgia CTF - The Haunted Elevator (2016/01/09)

714 2 2
3

Create HTML5 game with Phaser : Sushi Me

395 4 4
2

19 Bí Kíp Bạn Có Thể Dùng Khi Phạm Sai Lầm Với Git

11.5K 88 6
50

Viết Code JavaScript chỉ dùng Toàn các kí hiệu ?

1.8K 24 4
10

Naming - Cách đặt tên

702 9 0
7

The best keyboard ?

855 5 3
5

[Write-up] Framgia CTF - The Final Countdown (2015/08/01)

1K 5 0
7

What is Fabric ?

380 0 0
0