Nguyen Anh Tien

@vigov5

Report

Sử dụng MessagePack cho websocket trong Phoenix

165 2 6
13

Misc notes of frequently used commands

70 4 2
7

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

265 2 0
12

Tự thiết lập private blockchain dựa trên nền tảng Ethereum

3.6K 27 37
26

Elixir và Unicode, Phần 2: Làm việc với Unicode Strings

248 5 1
5

Elixir và Unicode, Phần 1: Unicode và UTF-8 là gì ?

1.0K 13 2
8

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

192 5 1
6

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

2.8K 25 1
14

[Slide only] Functional Programming with Elixir

97 0 0
2

[Write-up] Framgia CTF - Beyond Human (2016/06/17)

865 8 0
4

Cracking A Captcha For Fun (The Dumb Way)

683 10 2
14

Internet Is Dangerous: A Weird Email

1.1K 26 14
44

[Write-up] Framgia CTF - The Haunted Elevator (2016/01/09)

736 3 2
4

Create HTML5 game with Phaser : Sushi Me

412 4 4
2

19 Bí Kíp Bạn Có Thể Dùng Khi Phạm Sai Lầm Với Git

12.7K 92 7
58

Viết Code JavaScript chỉ dùng Toàn các kí hiệu ?

2.1K 25 4
12

Naming - Cách đặt tên

736 9 0
7

The best keyboard ?

879 5 3
5

[Write-up] Framgia CTF - The Final Countdown (2015/08/01)

1.0K 5 0
7

What is Fabric ?

437 1 0
0