System Design

System Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Bí thuật xử lý ngữ pháp notification như Facebook

1.6K 25 10
Avatar

Golang Design Patterns - Prototype. Khởi tạo đối tượng một cách nhanh chóng

381 3 4
Avatar

Golang Design Patterns - Abstract Factory. Hơn cả một Factory

478 1 0
21
Avatar

Golang Design Patterns - Factory Method. Nơi tạo ra nhiều loại đồ uống từ hạt cafe

536 2 0
21
Avatar

Các Tiến Trình Trong Hệ Điều Hành Máy Tính

1.9K 3 0
6
Avatar

Các Thuật Toán Thường Dùng Cho Bộ Giới Hạn Truy Cập

1.1K 4 0
5
Avatar

Nx Workspace - Anh Cả trong việc xây dựng frontend architecture

1.7K 2 0
4
Avatar

[Bài dịch] - Thiết Kế Hệ Thống Cho Hàng Triệu Người Dùng

2.9K 30 4
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 2)

186 3 0
3
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 1)

550 2 0
4
Avatar

Thiết kế hệ thống - Storage

626 0 0
0
Avatar

System Design Flow

689 0 0
0
Avatar

Cơ bản về mô hình hóa

12.2K 1 0
3
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.8K 32 7
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

1.2K 4 0
1
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

5.0K 18 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.