System Design

System Design

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Rate Limiter in System Design. Phần 3 - Áp dụng vào thực tiễn với Golang

355 1 0
5
Avatar

Top 10 câu hỏi phỏng vấn về System Design và Microservices

2.8K 18 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Airbnb

2.4K 16 9
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Rate Limiter in System Design. Phần 2 - Các thuật toán thường được sử dụng

775 4 1
 • Avatar
5
Avatar

Rate Limiter in System Design. Phần 1 - Khái niệm và ứng dụng

762 7 0
9
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Phát Hiện Gian Lận (Rule-Based Fraud Detection System Design)

1.3K 8 0
11
Avatar

🛠️面接前に知っておきたかった16のシステム設計の概念💡

28 5 0
4
Avatar

🛠️16 System Design Concepts I Wish I Knew Before the Interview💡

203 6 0
6
Avatar

Xây dựng hệ thống push hàng triệu notification mỗi giờ

2.8K 24 8
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Xây dựng chức năng đếm số hiệu quả

819 8 1
 • Avatar
15
Avatar

Thiết kế chi tiết hệ thống booking bằng micro service hỗ trợ chịu tải lớn bằng Java và Spring boot, MySQL

5.5K 73 9
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Bán Vé (Ticketing System Design)

8.2K 28 8
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

System Design (Thiết Kế Hệ Thống) là gì? Cần thu thập những thông tin gì để có thể bắt tay vào thiết kế?

2.7K 9 1
 • Avatar
12
Avatar

Bí thuật xử lý ngữ pháp notification như Facebook

2.9K 39 19
 • Avatar
 • Avatar
87
Avatar

Golang Design Patterns - Prototype. Khởi tạo đối tượng một cách nhanh chóng

451 3 4
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Golang Design Patterns - Abstract Factory. Hơn cả một Factory

634 1 0
21
Avatar

Golang Design Patterns - Factory Method. Nơi tạo ra nhiều loại đồ uống từ hạt cafe

603 2 0
21
Avatar

Các Tiến Trình Trong Hệ Điều Hành Máy Tính

5.0K 3 0
6
Avatar

Các Thuật Toán Thường Dùng Cho Bộ Giới Hạn Truy Cập

1.5K 6 0
8
Avatar

Nx Workspace - Anh Cả trong việc xây dựng frontend architecture

3.3K 3 0
6
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí