System Design

System Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Các Tiến Trình Trong Hệ Điều Hành Máy Tính

195 1 0
4
Avatar

Các Thuật Toán Thường Dùng Cho Bộ Giới Hạn Truy Cập

993 4 0
5
Avatar

Nx Workspace - Anh Cả trong việc xây dựng frontend architecture

950 2 0
3
Avatar

[Bài dịch] - Thiết Kế Hệ Thống Cho Hàng Triệu Người Dùng

2.3K 29 3
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 2)

131 3 0
3
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 1)

370 1 0
4
Avatar

Thiết kế hệ thống - Storage

502 0 0
0
Avatar

System Design Flow

470 0 0
0
Avatar

Cơ bản về mô hình hóa

10.1K 0 0
3
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.5K 29 7
  • Avatar
  • Avatar
49
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

1.1K 4 0
1
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

3.8K 15 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.