System Design

System Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 2)

87 3 0
2
Avatar

Từ Định nghĩa yêu cầu cho đến Thiết kế hệ thống (phần 1)

177 1 0
2
Avatar

Thiết kế hệ thống - Storage

230 0 0
0
Avatar

System Design Flow

211 0 0
0
Avatar

Cơ bản về mô hình hóa

6.0K 0 0
3
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.1K 24 7
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
47
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

908 4 0
1
Avatar

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

3.0K 13 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.