System Design

System Design

Sort by: Newest posts

System Design Flow

35 0 0
0

Cơ bản về mô hình hóa

259 0 0
2

Load Balancing

81 1 0
1

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

3.5K 20 7
42

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 2) - Dựng hệ thống dán văn bản

437 4 0
1

Hướng dẫn thiết kế hệ thống (Phần 1)

2.1K 13 0
5