System Design

System Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Con chim xanh Duolingo và bài toán gửi 4 triệu notification trong 5s

2.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Job Counting: Bài Toán Hóc Búa Mà Uber Giải Quyết "Trong Tích Tắc"

1.7K 5 0
14
Avatar

Đánh đổi giữa tính nhất quán và tính sẵn sàng (Tradeoff between Consistency and Availability)

658 2 0
5
Avatar

Bên trong hệ thống bán vé cho ngoại hạng anh sẽ có những gì - Khám phá hệ thống Seatgeek

2.3K 8 0
18
Avatar

Autocomplete - Bài toán kinh điển trong các hệ thống tìm kiếm

1.8K 6 1
 • Avatar
12
Avatar

ĐỊNH NGHĨA, VÍ DỤ VÀ LỢI ÍCH CỦA RATE LIMITER

906 0 8
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

THỜI GIAN THỰC THI CỦA CÁC COMPUTER OPERATIONS ĐIỂN HÌNH

89 2 0
3
Avatar

DATABASE SCALING - KỸ THUẬT THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG CÁC DỰ ÁN LỚN

733 5 0
7
Avatar

LOGGING, METRICS, MONITORING, NOTIFICATION, AUTOMATION - NHỮNG CÔNG CỤ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CÁC DỰ ÁN LỚN

2.4K 8 6
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VỚI MESSAGE QUEUE

806 5 0
3
Avatar

HIỂU VỀ DATA CENTER: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, XỬ LÝ KHI CÓ SỰ CỐ VÀ CÁC THÁCH THỨC CÓ THỂ GẶP PHẢI

826 0 0
5
Avatar

STATELESS ARCHITECTURE

1.2K 0 0
2
Avatar

STATEFUL ARCHITECTURE

231 0 0
1
Avatar

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG CDN

177 0 0
3
Avatar

LUỒNG HOẠT ĐỘNG KHI SỬ DỤNG CDN

242 1 0
4
Avatar

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CACHE

252 1 0
1
Avatar

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CACHE

273 0 0
3
Avatar

KẾT HỢP LOAD BALANCER VÀ DATABASE REPLICATION TRONG CÙNG MỘT HỆ THỐNG

664 2 4
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

DATABASE REPLICATION - CHÌA KHÓA GIÚP CÁC HỆ THỐNG VẬN HÀNH TRƠN TRU

442 3 4
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

SẬP SERVER VÀ LOAD BALANCER

377 0 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.