apache kafka

apache kafka

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Tổng quan về Apache Kafka - Hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực phân tán

884 0 0
3
Avatar

Apache Kafka là gì? Ưu nhược điểm của Kafka

1.4K 2 4
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Cơ chế hoạt động của Apache Kafka là gì?

484 1 0
4
Avatar

Kafka Connect là gì? Mình đã dùng Kafka Connect để đồng bộ dữ liệu như thế nào? (Phần 1)

1.4K 3 0
4
Avatar

Cài đặt, cấu hình Zookeeper và Kafka trên Ubuntu 20.04 chi tiết

1.0K 5 0
6
Avatar

Thiết kế chi tiết hệ thống booking bằng micro service hỗ trợ chịu tải lớn bằng Java và Spring boot, MySQL

5.5K 73 9
  • Avatar
  • Avatar
45
Avatar

Thực hành setup cụm kafka trên AWS EC2 Phần 2:

197 0 0
2
Avatar

Thực hành setup cụm kafka trên AWS EC2

454 1 0
8
Avatar

RabbitMQ vs Kafka - Hai Cách Truyền Tải Khác Nhau

8.5K 32 2
  • Avatar
  • Avatar
39
Avatar

Kafka những khái niệm, thuật ngữ và giải thích bài bản

1.7K 1 0
12
Avatar

Kafka những khái niệm, thuật ngữ và giải thích về những thứ mà Kafka có thể làm được.

1.4K 2 0
15
Avatar

Kafka nó làm được những gì

1.4K 7 0
11
Avatar

Stream và Table trong Apache Kafka:

1.1K 2 0
4
Avatar

[Kafka] Lựa Chọn Hardware Phù Hợp

255 0 1
  • Avatar
5
Avatar

Giải thích kafka configuring producer

464 0 0
5
Avatar

Kafka producer contructor và các loại send message.

432 3 0
2
Avatar

Tổng quan về Producer trong Kafka

244 0 0
0
Avatar

Cách để chọn số lượng partitions hợp lý.

217 0 0
2
Avatar

Apache Kafka cho người mới bắt đầu

1.5K 3 0
4
Avatar

Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink

3.1K 5 1
  • Avatar
4
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí