engineer

engineer

Sort by: Newest posts
Avatar

Tôi sợ code bug, tôi sợ trễ deadline, tôi sợ…

706 7 6
Avatar

Mình đã viết mỗi tuần 1 blog trong vòng 1 năm

598 4 13
Avatar

Khi mình chọn khó tính

243 3 0
14
Avatar

Chuyện trở thành Software Engineer P1

438 3 3
Avatar

Một số thứ để nhanh vượt qua giai đoạn Junior/Fresher hơn

1.8K 10 4
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.4K 10 3
Avatar

Kĩ năng vĩ mô và vi mô cho dev

1.6K 7 0
16
Avatar

Cơ hội nghề nghiệp cho một Fresher Front-end developer

1.4K 0 0
1
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

3.5K 28 5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.