engineer

engineer

Sort by: Newest posts
Avatar

Những điều không ai dạy bạn về ngành Phần mềm P2

1.5K 21 6
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Tôi sợ code bug, tôi sợ trễ deadline, tôi sợ…

842 8 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Mình đã viết mỗi tuần 1 blog trong vòng 1 năm

736 4 13
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Khi mình chọn khó tính

299 3 0
14
Avatar

Chuyện trở thành Software Engineer P1

510 3 3
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Một số thứ để nhanh vượt qua giai đoạn Junior/Fresher hơn

3.4K 20 4
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.4K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Kĩ năng vĩ mô và vi mô cho dev

1.8K 7 0
16
Avatar

Cơ hội nghề nghiệp cho một Fresher Front-end developer

1.9K 0 0
1
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

3.9K 29 5
 • Avatar
 • Avatar
95
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.