Software

Software

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật ngữ trong Frontend - Optimization

1.5K 17 2
  • Avatar
  • Avatar
37
Avatar

Một số suy nghĩ về Lương

1.4K 8 1
  • Avatar
19
Avatar

Level của “Em làm xong rồi”

690 6 0
14
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.4K 10 3
Avatar

Nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm. Ví Dụ minh họa

362 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

442 0 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

118 0 0
-1
Avatar

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

49 1 0
1
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

13.1K 7 1
  • Avatar
1
Avatar

Software Development Trends trong năm 2019

110 1 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

93 1 0
0
Avatar

Software Testing Strategies - Part 1

314 2 0
2
Avatar

Design Pattern: State và khóa kết hợp

90 0 0
1
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

3.6K 0 0
1
Avatar

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

62 0 1
  • Avatar
0
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

204 0 0
1
Avatar

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

54 0 0
0
Avatar

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

185 0 0
0
Avatar

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

5.3K 8 3
Avatar

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

455 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.