Software

Software

Sort by: Newest posts
Avatar

Semantic Versioning - Quy ước đặt tên Version trong phần mềm

82 0 0
-1
Avatar

Giải mã AUTOSAR: Kiến trúc để đời ngành Automotive - Phần 1

3.7K 7 5
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

5 Most Asked Questions On Low-Code Platform

62 0 0
0
Avatar

Những điều không ai dạy bạn về ngành Phần mềm P2

1.6K 22 6
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Thuật ngữ trong Frontend - Optimization

2.0K 22 2
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Một số suy nghĩ về Lương

1.7K 9 1
 • Avatar
19
Avatar

Level của “Em làm xong rồi”

845 6 0
14
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.4K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm. Ví Dụ minh họa

1.0K 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

530 0 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

137 0 0
-1
Avatar

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

71 1 0
1
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

18.0K 7 1
 • Avatar
2
Avatar

Software Development Trends trong năm 2019

125 1 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

99 1 0
0
Avatar

Software Testing Strategies - Part 1

436 2 0
2
Avatar

Design Pattern: State và khóa kết hợp

106 0 0
1
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

4.1K 1 0
1
Avatar

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

69 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

225 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.