Software

Software

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

186 0 0
0

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

93 0 0
-1

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

32 1 0
1

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

4.7K 3 1
0

Software Development Trends trong năm 2019

99 1 0
1

Software Testing Strategies - Part 2

68 1 0
0

Software Testing Strategies - Part 1

159 1 0
1

Design Pattern: State và khóa kết hợp

68 0 0
1

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

1.9K 0 0
1

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

47 0 0
0

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

172 0 0
1

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

50 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

120 0 0
0

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

4.6K 8 3
14

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

387 1 2
7

Agile Development

171 0 0
0

Software Project Process: Kanban vs Scrum

468 0 0
0

Agile Methodologies - Scrum

341 1 0
1

Importance of Agile testing

95 0 1
0

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

141 0 0
1