Software

Software

Sort by: Newest posts
Avatar

Semantic Versioning - Quy ước đặt tên Version trong phần mềm

598 1 0
0
Avatar

Giải mã AUTOSAR: Kiến trúc để đời ngành Automotive - Phần 1

7.5K 9 6
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

5 Most Asked Questions On Low-Code Platform

115 0 0
0
Avatar

Những điều không ai dạy bạn về ngành Phần mềm P2

1.8K 24 6
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Thuật ngữ trong Frontend - Optimization

2.2K 25 2
 • Avatar
 • Avatar
47
Avatar

Một số suy nghĩ về Lương

1.8K 9 1
 • Avatar
19
Avatar

Level của “Em làm xong rồi”

911 7 0
14
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.5K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm. Ví Dụ minh họa

1.7K 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

611 0 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

148 0 0
-1
Avatar

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

78 1 0
1
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

20.2K 7 1
 • Avatar
3
Avatar

Software Development Trends trong năm 2019

129 1 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

106 1 0
0
Avatar

Software Testing Strategies - Part 1

490 2 0
2
Avatar

Design Pattern: State và khóa kết hợp

108 0 0
1
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

4.3K 1 0
1
Avatar

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

70 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

229 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.