Software

Software

Sort by: Newest posts
Avatar

PM bắt change hoài? Làm sao cho PM cưng?

1.3K 6 1
  • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về môi trường kiểm thử trong kiểm thử phần mềm

397 0 0
0
Avatar

Xây dựng văn hóa Phần Mềm Chất Lượng

110 0 0
-1
Avatar

Làm thế nào để chọn kỹ thuật kiểm thử tốt nhất ?

49 1 0
1
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

10.5K 6 1
  • Avatar
1
Avatar

Software Development Trends trong năm 2019

104 1 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

87 1 0
0
Avatar

Software Testing Strategies - Part 1

238 1 0
1
Avatar

Design Pattern: State và khóa kết hợp

82 0 0
1
Avatar

Tầm quan trọng của kiểm thử trong quá trình phát triển vòng đời của phần mềm

3.3K 0 0
1
Avatar

How to Choose the Right Logistics Delivery Management Software?

56 0 0
0
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

201 0 0
1
Avatar

How to Keep your Customers Happy with Better Delivery Management Software?

52 0 0
0
Avatar

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

158 0 0
0
Avatar

Tổng hợp các phần mềm nên cài đặt trên Ubuntu

5.1K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

[Android] Các vấn đề về hiệu năng Developers không thể tránh khỏi

440 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Agile Development

234 0 0
0
Avatar

Software Project Process: Kanban vs Scrum

548 0 0
0
Avatar

Agile Methodologies - Scrum

502 1 0
2
Avatar

Importance of Agile testing

118 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.