Avatar

Xây dựng giao diện Android với FlexBox

1.4K 5 0
8
Avatar

So sánh các nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở Elasticsearch, SOLR và SPHINX

1.4K 9 1
 • Avatar
6
Avatar

Memory Leak là gì? Một số cách để tránh Memory Leak

7.2K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

1.2K 8 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

JavaScript: Iterator và Generator

443 0 0
2
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

4.9K 1 0
13
Avatar

Mobile First trong Web Responsive Design

1.9K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Học cách Twitter ngăn người dùng View Page Source (How Twitter prevents user from View Page Source)

7.6K 49 33
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
91
Avatar

Giới thiệu công cụ VisBug, chính chủ Google làm ra giúp cuộc đời FrontEnd Designer của bạn bớt khổ cực (cập nhật v1.1)

7.8K 59 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
70
Avatar

Luận về password hashing

4.4K 15 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

1.2K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.6K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

3 hiểu lầm của ActiveRecord làm chậm Rails: Count, Where and Present

446 2 0
10
Avatar

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

9.5K 21 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

5.8K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

CORS

4.0K 23 1
 • Avatar
18
Avatar

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

6.9K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
38
Avatar

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

10.3K 32 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
77
Avatar

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

2.0K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Using Capybara with RSpec live testing in a browser

294 2 1
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.