[Infrastructure] 127.0.0.1

787 7 0
12

Xây dựng ứng dụng “động vật ẩn danh” như Google – Tại sao không?

2.0K 17 11
34

Functional Programming in JavaScript - Function Composition

914 12 8
10

Android - Architecture Components ViewModel - xử lý configuration changes chưa bao giờ đơn giản đến thế.

2.8K 21 4
28

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 1)

232 3 0
1

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

49 1 0
1

Optimistic Locking trong Rails

121 3 0
5

5 hàm Ruby bạn nên sử dụng

125 2 0
3

Machine Learning thật thú vị (6): Nhận diện giọng nói

3.9K 5 5
9

Machine Learning thật thú vị (5): Dịch ngôn ngữ, chatbot và mô tả ảnh với RNN

2.1K 3 3
3

Machine Learning thật thú vị (4): Tự động tag tên bạn bè với HOG & CNN

3.0K 4 9
6

Machine Learning thật thú vị (3): Tìm kiếm ảnh chứa chim với CNN

5.4K 6 1
8

Machine Learning thật thú vị (1): Dự đoán giá nhà đất

7.0K 20 3
22

Bình luận Facebook: Bạn là Pokémon nào? Sử dụng Nodejs, Heroku

375 8 1
9

Làm Thế Nào Để Đếm Được Line of Code của 10 000 Pull Requests ?

425 0 0
11

GIT không có gì đáng sợ !!

1.7K 24 5
30

Áp dụng Machine learning, xây dựng ứng dụng chatbot của riêng bạn.

4.3K 20 10
16

Guide to Rails Caching

179 1 0
3

Functional Programming in JavaScript - Functions

1.1K 7 1
8

Lập trình viên Front-end ban đầu nên bỏ túi những gì

3.4K 19 2
15