Avatar

System Design VN

Trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiêm về thiết kế hệ thống phần mềm

17 58 2 48.5K
Avatar

Tổng Hợp Các Cách Sinh ID Trong Hệ Phân Tán

894 7 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

MySQL Thực Thi Lệnh SELECT Như Thế Nào?

2.0K 16 2
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Ronin Engineer Tích Hợp với VNPay Như Thế Nào?

2.4K 11 1
 • Avatar
21
Avatar

Sự khác biệt giữa Count(*) và Count(1)? Cái nào hiệu quả hơn?

1.8K 13 2
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Ronin Engineer Roadmap v2024.1 Released

513 2 0
8
Avatar

Top 10 Câu Hỏi Phỏng Vấn Về Java Core

1.4K 13 0
21
Avatar

TechTalk 07: Caching Challenges

814 3 0
16
Avatar

TechTalk 06: REST API Design

2.6K 17 0
19
Avatar

Top 10 câu hỏi phỏng vấn về System Design và Microservices

5.6K 27 5
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Time-To-Live (TTL) trong Redis hoạt động như nào?

2.7K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Airbnb

3.4K 19 9
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Unit Testing (Phần 1)

1.0K 11 1
 • Avatar
9
Avatar

Làm Sao Để Trở Thành Một Kỹ Sư Năng Suất? (How to Become an Effective Engineer?)

531 7 0
10
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Phát Hiện Gian Lận (Rule-Based Fraud Detection System Design)

2.1K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Những Tiêu Chí Và Vấn Đề Khi Review Code

3.0K 21 0
20
Avatar

Thiết Kế Hệ Thống Bán Vé (Ticketing System Design)

9.9K 32 8
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

System Design (Thiết Kế Hệ Thống) là gì? Cần thu thập những thông tin gì để có thể bắt tay vào thiết kế?

7.4K 10 1
 • Avatar
20

Members List


Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.