Viblo Code - New Challenge 202010

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động sinh ra series audio truyện ma siêu to khổng lồ

6.4K 40 83
123

Ethereum hoạt động như thế nào ?

705 7 2
16

Original DOM vs. Shadow DOM vs. Virtual DOM

2.1K 12 9
39

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

922 10 3
19

Javascript và những câu hỏi khó - part 2

1.8K 18 0
29

Feature Engineering (Phần 3): Feature engineering với dữ liệu dạng phân loại (Categorical Data)

2.4K 1 1
9

Build Your Own Artificial Intelligence Assistant similar to Google Assistant

877 4 0
12

LIBRA - Nền tảng tiền mã hóa sắp được công bố của Facebook

473 3 2
12

JavaScript và những câu hỏi khó - Part 1

5.8K 56 10
88

Indexing encrypted database field for search

267 2 0
11

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

1.1K 8 9
12

Các bước cần thực hiện khi làm một sản phẩm AI trong thực tế

3.4K 14 1
30

Zalo đã mã hóa Web API của họ như thế nào?

5.5K 22 21
41

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

17.1K 28 5
26

Docker image in production - câu chuyện 1GB hay 100MB

3.9K 34 6
50

Elasticsearch: Giới thiệu

679 12 3
14

VN-celeb: Dữ liệu khuôn mặt người nổi tiếng Việt Nam và bài toán Face recognition

4.1K 11 4
26

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

3.8K 22 7
45

Hệ gợi ý bằng thuật toán Sørensen–Dice trong Rails với gem Predictor

415 2 0
6

Ứng dụng Machine translation vào bài toán thêm dấu cho Tiếng Việt không dấu (AIVIVN challenge 3)

3.0K 6 31
21
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.