Phần 5: ElasticSearch: Modeling data and handling Relationships

641 2 1
2

OOP: Thế nào là một object tốt?

481 11 0
4

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

300 7 0
4

Machine Learning với Javascript.

1.4K 10 0
20

Combine Clean Architecture and Google Architecture Component - Best practice for mobile architecture building

1.3K 15 2
16

From programming language to software architecture

557 8 0
6

JavaScript: code bất đồng bộ dễ dàng hơn với Promise

985 18 1
14

React Sketch.app điểm hòa trộn giữa code và design

483 0 2
9

Thêm Fonts và FontIcons vào ứng dụng React Native

1.2K 0 0
5

Tối ưu lại code Laravel của chính mình

5.1K 45 24
30

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.1K 10 1
9

Hiểu rõ hơn về Git qua bài toán xây dựng kho hàng

1.1K 13 5
12

HTML Questions - Front End Interview Handbook

1.5K 18 0
20

Từ PHP nhảy sang code Ruby thì có gì vui?!

3.1K 8 5
26

Javascript - Hỏi đáp về javascript [Phần 2]

497 10 8
14

Auto deploy Node.js app lên server qua SSH với GitLab CI/CD và PM2

2.0K 7 7
6

Bài toán phân quyền vấn đề muôn thuở.

4.4K 41 23
45

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

681 6 2
20

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

2.7K 41 15
59

Một số cách lưu secrets key trong android

308 5 5
8