Awesome Academy

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

731 2 0
9

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

8.3K 39 67
59

Lập lịch không dùng crontab cho Rails app trên Heroku

404 5 1
7

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

392 1 0
10

NLP: Khmer Word Segmentation

736 1 0
0

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

822 3 1
9

5 Best Practices về cấu trúc khi làm việc với React

2.5K 20 1
15

Các giải pháp tạo file PDF trong Ruby on Rails

645 11 0
14

JavaScript: async/await, những keyword giúp chúng ta code bất đồng bộ dễ hơn bao giờ hết

1.3K 9 0
7

Stack Overflow & Buffer Overflow: Introduction and Exploitation

3.5K 4 5
5

Php với Cassandra

668 2 1
3

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

850 2 1
7

Storage trong Ethereum smart contract

663 4 1
7

Web Architecture 101

896 20 0
16

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.9K 10 23
17

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.7K 5 2
10

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.5K 19 6
32

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

4.9K 16 13
28

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

4.0K 39 8
58

Linux bắt nguồn từ đâu ?

4.4K 34 35
65
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.