recommendation

recommendation

Sort by: Newest posts
Avatar

Bóc trần hệ thống gợi ý của Twitter - một cú lừa ngày cá tháng tư???

2.7K 17 6
  • Avatar
  • Avatar
77
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

868 0 2
  • Avatar
2
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P1)

5.9K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Bạn NÊN học Javascript thuần trước khi học các framework JS

11.9K 24 2
  • Avatar
  • Avatar
31
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.