recommendation

recommendation

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Bóc trần hệ thống gợi ý của Twitter - một cú lừa ngày cá tháng tư???

2.0K 14 5
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P2)

676 0 2
  • Avatar
2
Avatar

Matrix Factorization: Phương pháp gợi ý dựa trên kỹ thuật phân rã ma trận (P1)

4.5K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Bạn NÊN học Javascript thuần trước khi học các framework JS

11.0K 25 2
  • Avatar
  • Avatar
30
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí