GPT4

GPT4

Sort by: Newest posts
Avatar

Đồng sáng lập OpenAI về nghiên cứu AI mở: 'Chúng tôi đã sai'

176 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Trải lòng sau khi đọc GPT-4 Technical Report của OpenAI - các bác nên đổi tên công ty đi

4.6K 11 10
  • Avatar
  • Avatar
74
Avatar

[Research] - GPT-4 OpenAI Release - Có gì mới ?

590 1 0
1
Avatar

ChatGPT-4 sẽ có 100 Nghìn tỷ tham số

500 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.