Kubernetes

Kubernetes

Sort by: Newest posts

Helm là gì ? Nó có liên quan gì đến series này ?

98 0 0
5

Docker vs. Kubernetes: Không thể lựa chọn?

376 2 0
3

Deploy Air-viewer trên kubernetes sử dụng nginx ingress

115 2 2
6

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 2)

247 2 0
4

Sử dụng Kubernetes-Ingress (NGINX Ingress Controller) để định tuyến nhiều service khác nhau

318 1 0
6

Khởi tạo và setup các môi trường cần thiết cho Kubernetes trên Cloud 9 của AWS sử dụng EKS.

63 0 0
2

Deploy và tạo service Nginx trên kubernetes

170 0 1
4

Sử dụng kubeadm tạo cluster. Deploy Pod Network – Flannel

144 0 0
2

Cài đặt kurbenetes

134 0 0
1

Bài 7. Triển khai Hyperledger Fabric lên Kubernetes.

116 0 0
2

Những khái niệm cốt lõi trong Kubernetes (Phần 1)

518 6 0
4

Cảm ngộ ban đầu về Kubernetes

1.1K 2 0
8

Giới thiệu về Kubernetes.

880 8 1
10

Container-native: developer 2019 có cần phải biết?

1.0K 6 0
12

Kubernetes là gì ?

158 0 0
2

Giới thiệu Kubernetes (K8S)

371 3 2
4

Kubernetes Architecture

148 0 1
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 2]

145 2 0
0

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

199 0 0
0

Zero-downtime với Kubernetes P1: Truly stateless application

984 6 9
8