secure coding

secure coding

Sort by: Newest posts
Avatar

Ngàn lẻ một lỗi thường gặp trong ứng dụng web về tài chính và cách phòng tránh [Phần 2]

7.1K 14 3
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Lập trình an toàn: học được gì từ cách Hacker vượt qua xác thực CSRF token

7.9K 19 0
25
Avatar

Ngàn lẻ một lỗi thường gặp trong ứng dụng web về tài chính và cách phòng tránh [Phần 1]

6.6K 14 5
  • Avatar
  • Avatar
22
Avatar

Xây dựng chức năng quản lý phiên đăng nhập trên nhiều thiết bị sử dụng NestJS và JWT

2.3K 14 8
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Phân tích về các vấn đề bảo mật phổ biến và cách giải quyết khi phát triển Backend RestAPI

1.4K 10 0
15
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 2]

440 3 0
9
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 1]

642 4 0
7
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

997 4 0
11
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.4K 12 0
6
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

826 4 0
5
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

2.0K 8 4
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

4.0K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.2K 8 0
10
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

884 6 0
9
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.9K 9 0
20
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.