Little endian vs. Big endian

525 2 0
3

Tìm hiểu về resume download

3.8K 32 5
44

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

547 4 1
5

PageRank của Google

338 5 0
5

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

408 2 0
7

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

3.3K 31 65
50

Lập lịch không dùng crontab cho Rails app trên Heroku

198 5 1
6

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

235 1 0
10

NLP: Khmer Word Segmentation

168 1 0
0

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

520 3 0
6

5 Best Practices về cấu trúc khi làm việc với React

1.3K 19 1
15

Các giải pháp tạo file PDF trong Ruby on Rails

218 10 0
10

JavaScript: async/await, những keyword giúp chúng ta code bất đồng bộ dễ hơn bao giờ hết

519 4 0
7

Stack Overflow & Buffer Overflow: Introduction and Exploitation

2.5K 3 4
4

Php với Cassandra

298 1 1
2

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

417 2 1
6

Storage trong Ethereum smart contract

293 4 1
6

Web Architecture 101

608 15 0
13

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.7K 9 23
17

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.0K 5 2
9