JavaScript: async/await, những keyword giúp chúng ta code bất đồng bộ dễ hơn bao giờ hết

426 4 0
6

Stack Overflow & Buffer Overflow: Introduction and Exploitation

2.4K 3 4
4

Php với Cassandra

274 1 1
2

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

364 2 1
6

Storage trong Ethereum smart contract

257 4 1
6

Web Architecture 101

511 15 0
13

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

2.6K 9 23
17

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

923 5 1
9

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

3.6K 14 4
24

Xây dựng một hệ thống gợi ý Collaborative Filtering dễ dàng như thế nào?

1.6K 15 8
23

[For Newbie] Những kiến thức không thể thiếu nếu muốn sử dụng RSpec trong Rails app

696 21 3
13

Linux bắt nguồn từ đâu ?

2.4K 28 34
53

Tạo secret key mã hoá data dựa trên Elliptic Curve Cryptography

554 5 2
8

Continue With Machine Learning - Building Recommendation System

194 1 0
2

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

270 2 0
12

Một số tiện ích của Firefox hỗ trợ kiểm thử phần mềm

186 4 0
2

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

107 1 0
3

Tìm hiểu về HTTP Cache Manger, HTTP Cookie Manager, HTTP Authorization Manager trong JMeter

320 1 0
1

Putting Together a Golang App Part I

139 1 0
1

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.3K 10 2
12