Viblo May Fest 2021

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

14.0K 17 1
15

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

3.1K 37 10
49

Closures.

463 2 0
14

How Shopee improving SEO with React Single Page App

1.4K 8 3
7

Cải thiện tốc độ chạy RSpec với TestProf và RubyProf

168 4 1
7

Phân tích mã gen SARS-CoV-2 bằng một số thư viện Python

624 3 0
8

Giám sát ứng dụng Docker với cAdvisor, Prometheus và Grafana

2.0K 12 22
17

Tại sao nên chạy ứng dụng container với Non-Root User

2.3K 17 20
37

Automation Test với Docker và Gitlab CI

2.7K 16 12
37

Software Architect: Bad practices

2.9K 16 11
70

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

2.4K 20 8
60

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

8.4K 15 11
105

Tin tức CSS tháng 8, 2020 có gì mới

1.6K 7 2
12

Nhập môn CICD với Gitlab

6.8K 29 19
51

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

6.1K 8 20
33

Cách mà Google & Amazon quét sạch hàng ngàn JS developers xấu số chỉ bởi 1 câu interview đơn giản!

9.0K 36 15
53

Nghệ thuật xử lý background job phần 3: Push hàng triệu notification mỗi giờ

6.0K 48 14
56

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

3.2K 32 2
69

Minify file and obfuscate CSS class names

1.4K 13 9
27

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

6.6K 14 10
42
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.