Happ New Year 2021

Closures.

433 2 0
14

How Shopee improving SEO with React Single Page App

1.3K 5 3
7

Cải thiện tốc độ chạy RSpec với TestProf và RubyProf

152 4 1
6

Phân tích mã gen SARS-CoV-2 bằng một số thư viện Python

590 3 0
8

Giám sát ứng dụng Docker với cAdvisor, Prometheus và Grafana

1.6K 12 16
17

Tại sao nên chạy ứng dụng container với Non-Root User

2.0K 15 17
32

Automation Test với Docker và Gitlab CI

2.3K 15 11
32

Software Architect: Bad practices

2.8K 15 5
67

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

2.3K 17 8
54

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

6.8K 11 11
88

Tin tức CSS tháng 8, 2020 có gì mới

1.6K 7 2
12

Nhập môn CICD với Gitlab

5.4K 28 14
47

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

5.5K 8 20
32

Cách mà Google & Amazon quét sạch hàng ngàn JS developers xấu số chỉ bởi 1 câu interview đơn giản!

8.9K 34 15
51

Nghệ thuật xử lý background job phần 3: Push hàng triệu notification mỗi giờ

5.8K 47 13
55

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

3.1K 32 2
69

Minify file and obfuscate CSS class names

1.3K 13 9
27

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

6.3K 14 10
41

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.9K 16 2
34

Bài toán "Super fast API" với Golang và Mongodb

4.4K 35 15
63
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.