Avatar

Caching đại pháp 1: Nấc thang lên level của developer

6.1K 81 13
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
160
Avatar

Con đường AI của tôi

7.1K 31 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
99
Avatar

Git workflow được Google và Facebook sử dụng có gì hay ho

2.6K 17 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

3.9K 7 28
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Reindex Elasticsearch data with zero downtime

383 6 1
 • Avatar
10
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

3.2K 66 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
148
Avatar

Performance Optimization 101: Những câu hỏi cơ bản

4.6K 115 18
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
228
Avatar

Con đường mình trở thành Software Engineer ở Singapore

5.0K 42 62
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
138
Avatar

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? 💻

6.7K 54 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
85
Avatar

OpenCRX: XXE to RCE

347 4 0
6
Avatar

Thế nào mới là 1 DevOps thật sự

3.0K 36 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
85
Avatar

Sử dụng AI đánh giá sản phẩm trên Lazada(Tiki) dựa trên comment

6.3K 23 38
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Zing MP3 - Tôi đã khai thác API như thế nào ?

7.4K 23 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Những điều mình học được sau 3 năm làm CTO công ty công nghệ

4.2K 21 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Implement Multi-Connections Download in Go - Part I

164 3 0
3
Avatar

Semantic Versioning

1.1K 7 1
 • Avatar
29
Avatar

FFmpeg và 20 câu lệnh cơ bản xử lý âm thanh, hình ảnh và video

16.9K 18 1
 • Avatar
17
Avatar

Nâng cao chất lượng code và hiệu quả làm việc nhóm với Husky, Lint-Staged, CommitLint

4.7K 43 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
59
Avatar

Closures.

492 2 0
14
Avatar

How Shopee improving SEO with React Single Page App

1.6K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.