Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

920 4 13
16

JavaScript: Iterator và Generator

177 0 0
2

[Handbook CV with DL - Phần 2] Bài toán phân loại hình ảnh - Image Classification với Tensorflow và Tensorboard

866 0 0
8

Mobile First trong Web Responsive Design

486 5 3
8

Học cách Twitter ngăn người dùng View Page Source (How Twitter prevents user from View Page Source)

5.2K 35 32
69

Giới thiệu công cụ VisBug, chính chủ Google làm ra giúp cuộc đời FrontEnd Designer của bạn bớt khổ cực (cập nhật v1.1)

6.5K 49 16
65

Luận về password hashing

1.1K 10 13
16

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

282 4 1
16

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

533 2 1
6

3 hiểu lầm của ActiveRecord làm chậm Rails: Count, Where and Present

146 1 0
8

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

1.3K 7 6
22

[Handbook CV with DL - Phần 1] Các khái niệm cơ bản trong Computer Vision và Deep Learning

1.1K 8 4
16

CORS

1.1K 17 0
10

[Machine Learning] Attention, Attention, Attention, ...!

1.1K 3 3
20

Ứng dụng AI tự động chuyển màn hình code khi phát hiện sếp đến gần

8.1K 24 22
69

Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

836 6 6
22

Using Capybara with RSpec live testing in a browser

92 1 1
4

Đo vận tốc nhóm Agile Scrum của bạn

460 3 0
5

Digit Recognizer with PyTorch

110 3 0
3

Putting Together a Golang App V

62 1 0
2