Viblo CV - New resume templates

Minify file and obfuscate CSS class names

1.2K 12 9
27

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

6.0K 13 10
39

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.8K 15 2
33

Bài toán "Super fast API" với Golang và Mongodb

4.1K 32 15
60

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

2.5K 28 1
49

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

6.2K 7 9
42

Change Retrofit's Base Url at runtime.

143 0 0
0

Refactoring UI - những mẹo hay và dễ dàng để có UI web đẹp như trong mơ

2.3K 22 0
32

Tạo ảnh gif từ sticker Facebook

720 11 3
25

Giải đáp thắc mắc về Variable và bộ nhớ trong Python

1.0K 5 5
9

Kiểm tra một số có phải số nguyên tố không bằng regex?

946 9 2
26

ECDSA - hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và ứng dụng trong Blockchain

727 3 0
16

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

3.7K 16 4
39

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.4K 4 5
14

1 ngày làm analytic: Đo lường CCU theo thời gian thực

1.3K 11 2
21

[Become A SuperUser] Filesystem Hierarchy Standard

635 12 1
38

Nghệ thuật xử lý background job phần 2: Job order with concurrent worker

2.1K 23 4
24

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.4K 11 2
30

Cần làm gì khi bắt đầu 1 dự án mới

1.7K 23 14
36

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

4.3K 12 12
45
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.