Security

Security

Sort by: Newest posts

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

1.3K 11 4
44

Mã hoá dữ liệu trên Android với Jetpack Security

100 0 0
2

Tái hiện vụ bị đánh cắp 2 triệu DAI (~2 triệu USD) của Akropolis

282 1 0
8

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

952 11 1
9

Những lỗ hổng security liên quan đến việc upload file (Phần 2)

127 1 0
1

[Security Testing] Penetration Testing (Kiểm thử thâm nhập) và Vulnerability Assessment (Đánh giá các lỗ hổng bảo mật)

76 1 0
0

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

380 4 0
8

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

747 4 0
17

Những lỗ hổng security liên quan đến việc upload file (Phần 1)

133 1 0
1

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

623 4 4
6

Tìm hiểu về xmlrpc.php, rủi ro bảo mật và cách khắc phục

309 1 0
4

Phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trên ứng dụng với Google Tsunami Security Scanner

308 1 0
9

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

5.1K 8 20
32

Tổng quan về TLS 1.3 - Nhanh hơn và bảo mật hơn

561 6 2
8

Một số lưu ý giúp website Go an toàn hơn

443 2 0
11

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

343 0 3
11

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

1.4K 12 7
15

Data Privacy cho Android (Phần 2)

81 1 0
1

Data Privacy cho Android (Phần 1)

142 0 0
3

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

493 3 0
13