Security

Security

Sort by: Newest posts

Tạo ra virus bằng tool (Part1)

422 1 0
5

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

1.7K 18 6
53

Mã hoá dữ liệu trên Android với Jetpack Security

152 0 0
2

Tái hiện vụ bị đánh cắp 2 triệu DAI (~2 triệu USD) của Akropolis

328 1 0
8

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

1.3K 11 1
9

Những lỗ hổng security liên quan đến việc upload file (Phần 2)

168 1 0
1

[Security Testing] Penetration Testing (Kiểm thử thâm nhập) và Vulnerability Assessment (Đánh giá các lỗ hổng bảo mật)

125 1 0
0

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

431 4 0
8

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

847 6 0
19

Những lỗ hổng security liên quan đến việc upload file (Phần 1)

178 1 0
1

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

684 5 4
6

Tìm hiểu về xmlrpc.php, rủi ro bảo mật và cách khắc phục

395 1 0
4

Phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trên ứng dụng với Google Tsunami Security Scanner

330 1 0
9

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

5.8K 8 20
33

Tổng quan về TLS 1.3 - Nhanh hơn và bảo mật hơn

631 6 2
8

Một số lưu ý giúp website Go an toàn hơn

470 2 0
11

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

361 0 3
11

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

1.6K 12 7
15

Data Privacy cho Android (Phần 2)

85 1 0
1

Data Privacy cho Android (Phần 1)

148 0 0
3