Estimates

Estimates

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Cùng nhau estimate resources với kubernetes cho website của mình nhé

1.1K 13 11
Avatar

Kỹ thuật Estimation trong Agile

2.2K 0 0
1
Avatar

Chia sẻ về Software Test Estimation

389 1 0
0
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí