microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

91 1 0
1

Sử dụng PHP để xây dựng kiến trúc microservices

235 0 1
5

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

317 3 0
5

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

111 0 1
1

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

719 14 0
14

Tạo một Nodejs microservice và deploy với docker (Phần 2)

96 2 0
3

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

599 2 1
4

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

443 1 0
2

Golang, Protocol Buffer & gRPC

58 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

732 3 1
7

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

197 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

1.1K 3 0
8

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

173 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

218 1 1
1

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

418 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

419 3 1
2

Tại sao nên dùng microservices và containers?

990 4 0
4

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

3.5K 3 0
9

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

1.2K 4 6
9

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

621 7 1
5