microservices

microservices

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về Microservices Architecture

144 12 22
Avatar

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

171 3 0
5
Avatar

Các bài viết ngắn phần 23

58 2 0
6
Avatar

Bài 7: Dùng Kong Gateway để triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices trên Microk8s

27.1K 19 16
Avatar

Deta - micro server miễn phí dành cho dev

4.2K 11 0
21
Avatar

Distributed transaction - SAGA pattern - Transaction isolation

2.2K 6 7
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

5.7K 96 14
138
Avatar

Forward proxy và Reverse proxy

1.9K 13 2
  • Avatar
  • Avatar
33
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

2.9K 6 0
15
Avatar

Distributed transaction - Two-phase commit

5.6K 23 13
Avatar

Service Mesh là gì, đóng vai trò như thế nào trong Microservices Architecture?

4.0K 26 5
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

3.6K 9 1
  • Avatar
10
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

6.4K 10 3
Avatar

Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith

1.8K 9 0
12
Avatar

Keycloak Secure any application

409 0 0
0
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

5.1K 78 7
185
Avatar

Microservices - the first challenge - Application boundary

1.3K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

536 3 0
0
Avatar

Mirocservices P1 - What, Why and When

594 2 0
3
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

9.3K 13 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.