microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

11 1 0
0

Sử dụng PHP để xây dựng kiến trúc microservices

172 0 0
4

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

225 3 0
4

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

90 0 1
1

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

579 12 0
12

Tạo một Nodejs microservice và deploy với docker (Phần 2)

60 2 0
3

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

359 2 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

341 0 0
1

Golang, Protocol Buffer & gRPC

45 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

642 2 1
6

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

116 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

985 1 0
7

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

155 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

111 1 1
1

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

334 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

348 3 1
1

Tại sao nên dùng microservices và containers?

854 4 0
4

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

2.9K 3 0
9

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

1.0K 4 6
9

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

599 6 1
5