microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

1.3K 32 6
73

Microservices - the first challenge - Application boundary

830 3 1
1

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

205 3 0
0

Mirocservices P1 - What, Why and When

242 1 0
0

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

2.5K 7 3
13

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

2.0K 4 0
7

Microservices hay Monolithic architecture

548 2 0
3

Testing for Microservices

45 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.3K 4 2
3

Asynchronous microservices

341 1 6
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

721 3 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

1.7K 7 0
7

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

213 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

1.9K 18 0
17

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

3.5K 4 2
15

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.4K 3 0
4

Golang, Protocol Buffer & gRPC

137 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

5.2K 7 1
12

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

900 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

3.1K 4 0
13