microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Testing for Microservices

13 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.0K 4 2
3

Asynchronous microservices

27 1 2
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

141 2 0
2

Sử dụng PHP để xây dựng kiến trúc microservices

294 0 1
5

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

383 4 0
5

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

117 0 1
1

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

820 15 0
14

Tạo một Nodejs microservice và deploy với docker (Phần 2)

118 2 0
4

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

924 3 1
7

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

502 1 0
3

Golang, Protocol Buffer & gRPC

65 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

854 3 1
7

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

268 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

1.3K 3 0
9

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

178 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

298 2 1
2

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

494 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

518 3 1
3

Tại sao nên dùng microservices và containers?

1.1K 4 0
4