microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Mirocservices P1 - What, Why and When

33 1 0
0

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

2.2K 5 3
12

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

1.5K 4 0
7

Microservices hay Monolithic architecture

478 2 0
3

Testing for Microservices

38 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.2K 4 2
3

Asynchronous microservices

249 1 6
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

531 2 0
2

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

1.2K 6 0
6

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

206 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

1.6K 18 0
17

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

2.7K 4 1
15

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.1K 2 0
4

Golang, Protocol Buffer & gRPC

121 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

3.2K 5 1
10

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

725 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

2.5K 4 0
12

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

243 0 0
3

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

880 3 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

1.2K 3 1
5