microservices

microservices

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Distributed transaction - SAGA pattern - Transaction isolation

382 2 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

API Gateway là gì? Có thật sự cần API Gateway không?

3.6K 82 10
 • Avatar
 • Avatar
117
Avatar

Forward proxy và Reverse proxy

1.3K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

1.5K 4 0
11
Avatar

Distributed transaction - Two-phase commit

3.3K 14 13
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Service Mesh là gì, đóng vai trò như thế nào trong Microservices Architecture?

3.0K 22 4
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

2.5K 9 1
 • Avatar
10
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

3.7K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith

1.6K 9 0
12
Avatar

Keycloak Secure any application

339 0 0
0
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

4.3K 71 7
 • Avatar
 • Avatar
169
Avatar

Microservices - the first challenge - Application boundary

1.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

449 3 0
0
Avatar

Mirocservices P1 - What, Why and When

538 2 0
3
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

6.7K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

10.1K 12 0
11
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

929 2 0
3
Avatar

Testing for Microservices

90 1 0
0
Avatar

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Asynchronous microservices

918 1 6
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí