microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

2.6K 59 6
130

Microservices - the first challenge - Application boundary

908 3 2
1

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

238 3 0
0

Mirocservices P1 - What, Why and When

309 2 0
2

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

2.9K 10 3
15

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

2.8K 4 0
7

Microservices hay Monolithic architecture

583 2 0
3

Testing for Microservices

56 1 0
0

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.3K 4 2
3

Asynchronous microservices

417 1 6
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 4: Xác thực và phân quyền trong Microservices

895 3 0
3

Tìm hiểu về Microservices - Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trên Microservices

2.2K 8 0
8

Xây dựng lại Microservices từ kiến trúc cũ Monolithic như thế nào?

225 1 1
2

Lựa chọn kiến trúc cho hệ thống chạy ứng dụng web

2.1K 18 0
18

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

4.2K 4 2
15

Tìm hiểu về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

1.7K 3 0
5

Golang, Protocol Buffer & gRPC

153 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

7.1K 7 2
16

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

1.0K 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

3.6K 4 0
13