microservices

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

56 1 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

118 3 1
1

Tại sao nên dùng microservices và containers?

465 4 0
3

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

511 2 0
4

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

578 4 6
9

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

527 5 0
3

Azure Cosmos DB: A Guide to Microsoft's Database Service

123 0 0
0

Microservices là gì?

469 1 0
5

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

1.5K 6 4
3

Tạo ứng dụng Microservices (đơn giản) với Spring Boot

1.6K 2 2
10

Giao tiếp giữa các services trong mô hình Microservices

960 7 0
5

Đôi nét về Microservice architecture và Monolithic architecture

1.0K 4 0
3

Giải thích thuật ngữ Microservice theo cách siêu bựa - Phần 1

222 2 1
0

Phát triển hệ thống với microservice

509 1 0
3

Một mô hình hoạt động cho Microservices

1.1K 3 1
2

Testing Strategies in Microservices Architecture

91 1 0
0

Tracing your apps with OpenTracing API

1.1K 1 0
2

Top 10 Things To Know in DevOps

232 2 0
2

Overview of load balancers suitable for Docker environments

332 1 0
1

Tìm hiểu về microservices, demonstration với SpringBoot

1.1K 2 2
1