microservices

microservices

Sort by: Newest posts
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

703 3 0
9
Avatar

[MSDP] - Orchestration Saga Pattern

464 3 0
5
Avatar

[MSDP] - Event Carried State Transfer

274 3 0
8
Avatar

[MSDP] - Retry Pattern (resilience4j)

337 3 0
7
Avatar

[MSDP] - Timeout pattern (spring boot)

270 3 0
7
Avatar

Distributed transaction - Two-phase commit

1.0K 8 0
29
Avatar

Service Mesh là gì, đóng vai trò như thế nào trong Microservices Architecture?

1.7K 15 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tập tành Microservices với Kong API Gateway và Docker-compose

1.5K 8 1
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh

1.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Microservices: Những sai lầm và chiến lược chuyển đổi từ Monolith

1.4K 7 0
9
Avatar

Keycloak Secure any application

253 0 0
0
Avatar

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

3.6K 69 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
159
Avatar

Microservices - the first challenge - Application boundary

1.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Huớng dẫn sử dụng Tool Backup MongoDB và tích hợp vào hệ thống Microservices

363 3 0
0
Avatar

Mirocservices P1 - What, Why and When

479 2 0
3
Avatar

Microservice - Tại sao lại sử dụng Message queue?

4.4K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Kong Gateway là gì? Dùng Kong Gateway triển khai API Gateway cho hệ thống Microservices

6.4K 6 0
8
Avatar

Microservices hay Monolithic architecture

834 2 0
3
Avatar

Testing for Microservices

71 1 0
0
Avatar

Migrate từ hệ thống monolithic sang microservice

1.4K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí