microservices

microservices

Sort by: Newest posts

Tạo một Nodejs microservice và deploy với docker (Phần 2)

23 1 0
0

Hướng dẫn sử dụng (hơi) chi tiết Kong API Gateway để cân bằng tải và điều hướng requests trong hệ thống Microservices

134 2 0
3

Chém gió về Microservices - Phần 2: Giao tiếp giữa các services

205 0 0
1

Golang, Protocol Buffer & gRPC

30 1 0
1

Tìm hiểu về Microservices - Phần 1: Microservices là gì?

573 2 1
6

Thắc mắc về chức năng của Api Getway và Aggregator service

15 0 0
0

Các loại mesaage queue thường dùng trong Microservices

50 0 0
0

Thế nào thì có thể gọi là Micro-Service?

16 0 0
0

Giới thiệu và cài đặt Kong làm API Gateway cho hệ thống Microservices

786 1 0
6

Phán đoán những lỗi trong Microservice và làm việc cùng với chúng

141 0 0
3

patterns-for-distributed-transactions-within-a-microservices-architecture

71 1 0
1

Giới thiệu về Apache Thrift (Phần 2)

258 2 1
2

Micro Frontends - microservice hoá cho phía front-end

271 3 1
1

Tại sao nên dùng microservices và containers?

699 4 0
4

API Gateway là gì? Tại sao một hệ thống microservices lại cần API Gateway?

2.3K 3 0
9

Giới thiệu về kiến trúc Microservices

962 4 6
9

Microservices: Cưỡi ngựa xem hoa

573 5 0
4

Azure Cosmos DB: A Guide to Microsoft's Database Service

152 0 0
0

Microservices là gì?

1.0K 1 0
5

Xây dựng Microservices app: dùng API Gateway

2.2K 7 4
5