React Sketch.app điểm hòa trộn giữa code và design

548 0 2
9

Thêm Fonts và FontIcons vào ứng dụng React Native

1.7K 0 0
5

Tối ưu lại code Laravel của chính mình

5.6K 46 24
30

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.2K 10 1
9

Hiểu rõ hơn về Git qua bài toán xây dựng kho hàng

1.2K 13 5
12

HTML Questions - Front End Interview Handbook

1.6K 19 0
21

Từ PHP nhảy sang code Ruby thì có gì vui?!

3.2K 8 5
26

Javascript - Hỏi đáp về javascript [Phần 2]

642 11 8
15

Auto deploy Node.js app lên server qua SSH với GitLab CI/CD và PM2

2.5K 7 7
7

Bài toán phân quyền vấn đề muôn thuở.

5.6K 43 23
47

Hội nghị Developer Circles Hanoi F8 Meetup by Facebook có gì?

701 6 2
20

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

3.0K 41 15
59

Một số cách lưu secrets key trong android

387 5 5
8

Do you know everything in Java? Why we should not have plan to migrate to Kotlin now?

1.2K 10 1
13

[DeepLearning from scratch] Xử lý, xây dựng deep learning model với tập dữ liệu.

331 2 0
3

Javascript - Hỏi đáp về javascript [Phần 1]

1.0K 17 12
28

Các kiểu tổ chức các service của một ứng dụng Serverless

421 11 2
8

Angular 4 vs Rails

172 5 2
5

Laravel File Uploads - Overengineering?

1.6K 35 9
26

12 cách tối ưu hoá website - thời đại của mobile-first

3.7K 20 9
25