Backend

Backend

Sort by: Newest posts

Tuyển tập “cheatsheet” bộ câu hỏi cho developer

65 1 1
0

Nên làm backend hay frontend khi mới ra trường?

112 0 1
2

RESTful API Design: Best Practices

1.1K 2 0
5

Cái nhìn tổng quan về một dự án web

2.4K 16 0
18

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

597 3 0
10

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

50 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

869 1 0
6

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

269 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

295 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

389 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

1.5K 14 7
19

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

467 2 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

483 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

219 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

44 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

41.4K 4 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

4.1K 14 0
6

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

845 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

435 5 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

597 1 0
2