Backend

Backend

Sort by: Newest posts

RESTful API Design: Best Practices

919 2 0
5

Cái nhìn tổng quan về một dự án web

2.1K 15 0
18

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

514 3 0
9

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

41 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

709 1 0
6

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

257 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

291 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

376 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

1.4K 14 7
19

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

415 2 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

423 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

199 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

41 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

40.3K 4 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

3.9K 14 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

775 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

409 5 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

580 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

2.0K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

9.4K 2 0
4