Backend

Backend

Sort by: Newest posts

Cái nhìn tổng quan về một dự án web

1.8K 14 0
17

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

419 3 0
9

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

33 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

569 1 0
5

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

250 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

280 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

353 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

1.2K 13 7
17

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

357 2 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

361 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

178 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

36 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

38.8K 4 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

3.7K 14 0
6

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

723 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

377 4 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

550 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.9K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

8.8K 2 0
4

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

124 0 2
2