Backend

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

71 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

133 2 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

94 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

15 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

17.9K 3 1
11

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

2.1K 9 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

398 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

190 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

365 1 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.5K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

3.3K 2 0
1

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

87 0 2
2

Introduction of Firebase

389 0 2
2