Backend

Backend

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm backend với Java Spring, tôi nên biết (thêm) những gì?

1.0K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Từ OAuth đến OpenID Connect

455 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Debug NodeJS app using visual code

394 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

703 3 0
9
Avatar

Frontend và backend là gì?

82 1 0
0
Avatar

Frontend và backend là gì?

257 0 0
2
Avatar

Hồi ức của một Data Engineer (nửa mùa)

1.2K 7 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Giao thức TCP (Phần 2)

197 0 0
0
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Giao thức TCP (Phần 1)

219 2 0
3
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 3)

148 0 0
2
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 2)

201 0 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Backend Engineer - [Beginner level] - Mô Hình OSI (Phần 1)

362 2 0
-1
Avatar

Tất cả những điều cần biết về Microservices

893 4 0
3
Avatar

Xử lý ảnh phía backend cùng Canvas trong Nodejs

590 0 0
4
Avatar

gRPC là gì? Vũ khí tối thượng tăng tải Microservices

2.0K 8 0
11
Avatar

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết

2.1K 18 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

So sánh chi tiết Golang vs NodeJS

1.3K 5 0
7
Avatar

Mới học lập trình, nên chọn Front-end hay Back-end?

1.0K 2 0
5
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

2.5K 15 1
 • Avatar
60
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn PHP thường gặp - DDTCMT

198 3 5
 • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.