Backend

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

266 1 0
5

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

190 1 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

227 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

273 1 0
0

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

701 10 7
14

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

142 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

208 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

120 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

19 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

26.8K 3 2
12

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

2.5K 10 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

515 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

235 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

437 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.6K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

4.8K 2 0
1

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

102 0 2
2

Introduction of Firebase

403 0 2
3