Backend

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

245 0 0
0

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

504 8 7
12

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

99 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

151 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

99 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

16 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

20.7K 3 2
11

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

2.2K 10 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

443 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

202 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

387 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.6K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

3.7K 2 0
1

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

94 0 2
2

Introduction of Firebase

392 0 2
2