Backend

Backend

Sort by: Newest posts

Cái nhìn tổng quan về một dự án web

1.4K 12 0
14

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

344 3 0
9

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

23 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

486 1 0
5

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

242 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

269 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

329 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

1.1K 13 7
17

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

307 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

321 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

159 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

32 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

37.1K 3 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

3.5K 13 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

674 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

349 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

516 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.9K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

8.1K 2 0
4

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

120 0 2
2