Backend

Backend

Sort by: Newest posts

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

79 1 0
5

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

18 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

456 1 0
5

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

235 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

257 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

312 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

1.0K 13 7
17

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

271 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

290 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

148 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

27 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

35.5K 3 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

3.3K 13 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

616 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

324 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

492 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.8K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

7.6K 2 0
2

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

119 0 2
2

Introduction of Firebase

434 0 2
3