Backend

Backend

Sort by: Newest posts

PHP Language - Vài Phút Phút Tìm Hiểu Public, Protected và Private

16 1 0
2

Giới thiệu về FuelPHP - 1 framework rất được ưa thích của Nhật Bản

393 1 0
5

Tôi nên học ngôn ngữ lập trình nào?

224 0 1
3

Những Web Technologies thú vị ta có thể theo dõi trong năm 2019

244 1 0
2

13 mẹo có thể giúp bạn rút ngắn thời gian phát triển kỹ năng lập trình

300 1 1
1

Từ phát triển tới triển khai phần 1: Backend, NodeJS, API

939 13 7
17

Lập trình Server Side cơ bản với Swift

228 1 0
1

Hướng dẫn build video call app sử dụng framework Easyrtc

242 3 0
1

Giới thiệu về Fatfree Framework - F3

132 0 2
1

Fighting the Hydra of N+1 queries

24 0 0
0

Phân biệt giữa Front End, Back End và Full Stack

33.4K 3 4
13

Top các website học code online miễn phí dành cho Developer

3.0K 12 0
5

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

572 0 0
0

Khi backend developer: gặp nạn. Cần sử dụng thông tin từ facebook cho ứng dụng.

281 3 0
1

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website - viết tiếp

476 1 0
2

Khi backend developer: Xây dựng giao diện của 1 website.

1.8K 1 0
4

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

6.7K 2 0
2

API only application - Development, Feature and Possibility [BETA]

112 0 2
2

Introduction of Firebase

422 0 2
3