Backend

Backend

Sort by: Newest posts
Avatar

Session (phiên) là gì? Session và Cookie khác nhau như nào? Session hijacking và cách phòng ngừa

689 2 0
2
Avatar

Python vs. Go: Đâu là ngôn ngữ lập trình tối ưu cho backend trong năm 2023?

1.6K 5 1
 • Avatar
3
Avatar

Rate Limiter in System Design. Phần 3 - Áp dụng vào thực tiễn với Golang

369 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Time-To-Live (TTL) trong Redis hoạt động như nào?

1.6K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Golang cơ bản: Kiểu dữ liệu và Toán tử (1/3)

133 0 0
2
Avatar

12 bước cần làm khi chọn mua laptop cũ cho dev và sinh viên IT

83 2 0
1
Avatar

Spring Data Rest & HAL (Hypertext Application Language)

114 1 0
1
Avatar

Mình đã thực sự hiểu ngôn ngữ lập trình đang sử dụng? [Phần 2 - TypeScript]

169 1 0
2
Avatar

A note when I learn about gRPC

103 0 0
1
Avatar

Bộ câu hỏi phỏng vấn Fresher Web Fullstack - Phần 3 - Backend

7.5K 51 9
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Lộ trình cho lập trình viên Backend từ Junior trở lên có thể như sau

1.9K 5 0
3
Avatar

Từ server truyền thống tới Docker và scaling cùng K8s

3.6K 32 7
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Laravel 10 có gì mới?

2.3K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Authentication] Xác thực với JWT cùng mã hóa Đối xứng và Bất đối xứng (Phần 2)

1.9K 12 9
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

[Authentication] Xác thực với JWT cùng mã hóa Đối xứng và Bất đối xứng (Phần 1)

1.2K 9 0
6
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

332 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tư duy mở trong thiết kế hệ thống High Availability

933 6 0
9
Avatar

Tìm hiểu về mối quan hệ nhiều - nhiều trong Laravel

367 0 0
2
Avatar

Phân tích về các vấn đề bảo mật phổ biến và cách giải quyết khi phát triển Backend RestAPI

1.3K 10 0
15
Avatar

Connection pool

904 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.