microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

Sử dụng Spring Cloud Circuit Breaker trong Microservice - Java springboot

1.1K 0 0
1
Avatar

[GOLANG] - Tạo gRPC Tập Trung Áp Dụng Trong Microservice

970 2 0
1
Avatar

Centralized API Documentation trong microservice sử dụng SpringBoot, SpringFox Swagger-UI và Eureka

394 0 0
1
Avatar

Java: JDBC Gateway Microservice với Chronicle Queue

229 1 0
0
Avatar

Khái niệm có trong Axon Framework cần nắm

1.2K 1 5
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Cơ bản về gRPC và cách Protobuf mã hóa giữ liệu trong gRPC

702 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Distributed monolith và pha cứu thua ngoạn mục của team DevOps

2.2K 11 3
 • Avatar
 • Avatar
54
Avatar

Dựng Golang microservice boilerplate theo clean architecture

6.2K 20 4
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

5.7K 1 11
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Định tuyến đường đi các Microservices trong Kubernetes sử dụng Istio

1.3K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Giới thiệu

2.3K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

So sánh giữa kiến trúc Microservice và Monolithic

386 1 0
3
Avatar

gRPC là gì? Tại sao nên dùng gRPC? Protocol buffers

5.2K 7 0
23
Avatar

[ Docker ] Bài 2 : Các cách để xây dựng Docker application cơ bản

1.6K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

[ Docker ] Bài 1 - Docker là gì ? Tại sao nên dùng Docker ?

3.1K 5 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

5.3K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Giới thiệu về Định Lý CAP

3.5K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Keycloak Secure any application

456 1 0
1
Avatar

So sánh Microservice với Monolith

1.3K 1 0
2
Avatar

Microservice 001: Monolithic và sự hình thành của Microservice

5.2K 25 3
 • Avatar
 • Avatar
49
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.