microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

[ Docker ] Bài 2 : Các cách để xây dựng Docker application cơ bản

497 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

[ Docker ] Bài 1 - Docker là gì ? Tại sao nên dùng Docker ?

1.4K 4 0
6
Avatar

Tìm hiểu về Service Mesh (phần tiếp theo)

387 1 0
9
Avatar

Giới thiệu về Định Lý CAP

55 0 0
0
Avatar

Keycloak Secure any application

64 1 0
1
Avatar

So sánh Microservice với Monolith

97 1 0
2
Avatar

Microservice 001: Monolithic và sự hình thành của Microservice

1.3K 20 3
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Một Vài điều suy nghĩ về API GateWay

363 3 0
2
Avatar

Tìm hiểu về microservice

652 0 0
2
Avatar

Request routing và load balancing với Kong API Gateway

1.4K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Microservices Architecture

2.1K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Quản Lý Dữ Liệu Qua Hướng Sự Kiện Trong Mô Hình Microservice

1.7K 6 0
8
Avatar

Telemetry cần thiết như nào trong kiến trúc Microservice.

1.4K 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Microservice có thực sử làm hệ thống đơn giản hơn, dễ quản lý và maintain hơn?

121 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

2.3K 12 1
 • Avatar
13
Avatar

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

2.2K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

2.5K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

959 2 0
2
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

2.6K 6 1
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Microservices

378 1 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.