Avatar

Closures.

498 2 0
14
Avatar

How Shopee improving SEO with React Single Page App

1.6K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cải thiện tốc độ chạy RSpec với TestProf và RubyProf

201 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Phân tích mã gen SARS-CoV-2 bằng một số thư viện Python

695 3 0
9
Avatar

Giám sát ứng dụng Docker với cAdvisor, Prometheus và Grafana

2.7K 12 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Tại sao nên chạy ứng dụng container với Non-Root User

3.2K 19 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
41
Avatar

Automation Test với Docker và Gitlab CI

3.8K 16 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
40
Avatar

Software Architect: Bad practices

3.2K 22 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Kỳ án tốc độ: Nỗi oan của chàng Redis

2.6K 20 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
62
Avatar

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

10.8K 18 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
112
Avatar

Tin tức CSS tháng 8, 2020 có gì mới

1.7K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Nhập môn CICD với Gitlab

10.4K 42 21
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

6.9K 8 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Cách mà Google & Amazon quét sạch hàng ngàn JS developers xấu số chỉ bởi 1 câu interview đơn giản!

9.1K 38 15
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
55
Avatar

Nghệ thuật xử lý background job phần 3: Push hàng triệu notification mỗi giờ

6.3K 48 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
59
Avatar

Thôi xong, tui push secret key lên github rồi 😱

3.5K 33 2
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

Minify file and obfuscate CSS class names

1.7K 14 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

Tôi đã hack hệ thống điểm danh của trường mình như thế nào?

7.0K 14 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
42
Avatar

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

2.2K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
37
Avatar

Bài toán "Super fast API" với Golang và Mongodb

5.1K 42 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
74
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.