software engineering

software engineering

Sort by: Newest posts
Avatar

Bạn có phải là một Lập trình viên tồi?

50 0 0
1
Avatar

Yếu tố nào để trở thành International Software Engineer?

2.1K 14 0
53
Avatar

Pattern-Based Design - Part 2

61 0 0
1
Avatar

Gợi ý cách viết CV cho Software Engineer

268 2 0
1
Avatar

Pattern-Based Design

123 0 0
0
Avatar

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

4.0K 9 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

Software Architectural Design - Part 2

548 0 0
3
Avatar

Software Architectural Design - Part 1

239 0 0
0
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

658 0 0
1

software engineering


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.