software engineering

software engineering

Sort by: Newest posts
Avatar

Bạn có phải là một Lập trình viên tồi?

409 3 0
3
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

2.9K 22 4
  • Avatar
  • Avatar
81
Avatar

Pattern-Based Design - Part 2

91 0 0
1
Avatar

Gợi ý cách viết CV cho Software Engineer

306 1 0
0
Avatar

Pattern-Based Design

351 0 0
0
Avatar

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

4.3K 10 4
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Software Architectural Design - Part 2

649 0 0
3
Avatar

Software Architectural Design - Part 1

384 0 0
0
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

791 0 0
1

software engineering


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.