software engineering

software engineering

Sort by: Newest posts
Avatar

Top 10 câu hỏi phỏng vấn về System Design và Microservices

3.6K 23 5
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

9 điều cần học khi bạn trở thành một Kỹ sư Phần mềm

1.1K 6 0
4
Avatar

[WRITE-UP] Cuộc thi An toàn thông tin – CTF – “WANNAGAME FRESHMAN 2022”

371 0 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Bạn có phải là một Lập trình viên tồi?

474 3 0
3
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

3.9K 29 5
  • Avatar
  • Avatar
98
Avatar

Pattern-Based Design - Part 2

109 0 0
1
Avatar

Gợi ý cách viết CV cho Software Engineer

622 2 0
-2
Avatar

Pattern-Based Design

1.7K 0 0
0
Avatar

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

5.8K 10 4
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

Software Architectural Design - Part 2

862 0 0
3
Avatar

Software Architectural Design - Part 1

1.0K 0 0
1
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

1.1K 0 0
1

software engineering


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.