software engineering

software engineering

Sort by: Newest posts
Avatar

[WRITE-UP] Cuộc thi An toàn thông tin – CTF – “WANNAGAME FRESHMAN 2022”

144 0 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Bạn có phải là một Lập trình viên tồi?

426 3 0
3
Avatar

Yếu tố nào để trở thành Global Software Engineer?

3.4K 26 5
Avatar

Pattern-Based Design - Part 2

100 0 0
1
Avatar

Gợi ý cách viết CV cho Software Engineer

377 1 0
-1
Avatar

Pattern-Based Design

570 0 0
0
Avatar

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

4.9K 10 4
Avatar

Software Architectural Design - Part 2

734 0 0
3
Avatar

Software Architectural Design - Part 1

529 0 0
1
Avatar

Kĩ năng giao tiếp: Vai trò cốt lõi trong phát triển phần mềm

927 0 0
1

software engineering


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.