Deep Learning

Deep Learning

Sort by: Newest posts

Dự đoán kết quả game PUBG với Machine Learning? Chuyện thật cứ như đùa.

534 2 1
6

Mô phỏng hệ truy vấn hình ảnh với Machine Learning - Semantic Search (Phần 1)

1.1K 3 1
10

Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt

3.6K 17 13
29

Phân tích phản hồi khách hàng hiệu quả với Machine learning(Vietnamese Sentiment Analysis)

2.5K 8 11
24

Phân loại văn bản tự động bằng Machine Learning như thế nào?

4.7K 14 29
23

Nhận dạng chữ Kanji và Deploy mô hình Deep Learning với Tensorflow JS

3.7K 25 13
36

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu - Python (Mảng NumPy - NumPy Array)

1.6K 3 0
1

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

489 14 0
7

Deep Learning quá khó? Đừng lo, đã có Keras.

10.3K 13 9
17

Machine Learning, Deep Learning cho người bắt đầu

1.5K 7 1
8

Sử dụng Deep Learning để vẽ tranh

422 1 0
7

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

5.7K 3 2
6

Tò mò về Deep learning ?

573 0 0
4

Natural Language Processing techniques for control Internet of Things devices

183 0 0
7

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

1.7K 10 0
15

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

11.7K 13 4
15

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

1.7K 0 1
7

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

4.3K 15 22
28

Hệ thống truy vấn hình ảnh Thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

1.4K 11 2
12

Machine Learning với Javascript.

1.9K 11 0
24